Zásady ochrany osobních údajů pro službu Panasonic LUMIX PRO

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují veškeré údaje shromážděné, ukládané, zpracovávané a přenášené v rámci členství ve službě LUMIX PRO. Odpovědným subjektem je:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Str. 43
65203 Wiesbaden

Pokud byste měli jakékoli dotazy ohledně ochrany osobních údajů v Evropě, obraťte se, prosím, na

Panasonic Marketing Europe GmbH
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Hagenauer Str. 43
65203 Wiesbaden
Nebo e-mailem na adresu: datenschutz@eu.panasonic.com

Úřadem pro ochranu osobních údajů odpovědným za případné stížnosti je

Hesenský úřad pro ochranu osobních údajů
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Které informace o vás shromažďujeme?

Pokud si přejete využívat celosvětovou službu LUMIX PRO, je nutné si vytvořit účet. K tomuto účelu budou shromažďovány a ukládány následující údaje.

Titul
Jméno
Příjmení
Adresa
Datum narození
Registrace produktu (modely fotoaparátů a objektivů)
Nahrané kopie faktur pro ověření nákupu

Při vytváření členského účtu přidává společnost Panasonic následující údaje.

Status (Red/Silver/Gold/Platinum/Black) – v závislosti na počtu registrovaných produktů LUMIX nebo v případě černého statusu pouze v závislosti na pozvánce od společnosti Panasonic.
Členské číslo LUMIX PRO a číslo zákazníka z interní databáze
Data počátku a konce platnosti programu / konce služby.

Co děláme s vašimi osobními údaji?

Poskytování služby.

Předávání údajů

Pokud má zákazník problém během zahraniční cesty a využije službu, musí být servisní středisko schopno ověřit, zda jsou informace na členské kartě správné (křestní jméno, příjmení, členské číslo, status služby LUMIX PRO, rozsah služeb a platnost) nebo zda má zákazník nárok na dodatečné služby. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby naše servisní střediska po celém světě měla oprávnění číst námi shromážděné údaje za účelem ověření zákazníka a služeb, na které má nárok, a prevence případného zneužití.

Kde ukládáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v certifikovaných datových centrech (ISO 27001) v Evropě a jsou zpřístupňovány pro účely služby.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Na ochranu vašich údajů využíváme všechna nejmodernější technická a organizační opatření. Pro účely ochrany nakládání s osobními údaji omezujeme přístup k takovým informacím pouze těm osobám, které informace potřebují a které mají k takovým informacím oprávněný přístup. Vaše údaje jsou ukládány v rámci členství ve službě LUMIX PRO po dobu, po kterou je vyžadujeme pro plnění služeb, po kterou je to vyžadováno zákonnými ustanoveními, nebo do doby, kdy požádáte o jejich vymazání.

Přenosy vašich osobních údajů

Internet je globální prostředí. Využíváním služby nám odesíláte informace elektronicky a takové údaje mohou být přenášeny prostřednictvím internetu mezinárodně v závislosti na tom, kde se nacházíte. Pamatujte, prosím, že internet není bezpečné prostředí a tyto zásady ochrany osobních údajů upravují výhradně použití a zveřejňování vašich osobních údajů z naší strany, a to do té míry, do jaké jsou v našem vlastnictví nebo pod naší kontrolou. S ohledem na otevřenost internetu provádíte veškeré přenosy na své vlastní riziko.

Závěrečné ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů představují Přílohu č. 2 k našim zásadám ochrany osobních údajů z března 2018, které doplňují a které najdete na stránce www.panasonic.com/uk/privacy-policy

Wiesbaden, leden 2019