Sekretesspolicy för Panasonic LUMIX PRO-tjänsten

Denna sekretesspolicy gäller alla data som samlas in, lagras, hanteras och överförs inom ramen för medlemskap i LUMIX PRO. Ansvarigt organ är:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Str. 43
65203 Wiesbaden, Tyskland

Om du har några frågor om dataskydd i Europa kan du kontakta

Panasonic Marketing Europe GmbH
The Data Protection Officer
Hagenauer Str. 43
65203 Wiesbaden, Tyskland
eller via e-post: datenschutz@eu.panasonic.com

Ansvarig dataskyddsmyndighet vid klagomål är

The Hessian Data Protection Official
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden, Tyskland
eller via e-post: poststelle@datenschutz.hessen.de

Vilken information om dig samlar vi in?

Du måste skapa ett konto om du vill använda den globala LUMIX PRO-tjänsten. Följande data samlas in och lagras för detta ändamål.

Titel
Förnamn
Efternamn
Adress
Födelsedatum
Produktregistrering (kameramodeller och linser)
Uppladdad kopia av fakturor för verifiering av köpet

Följande data läggs till av Panasonic när en medlems konto skapas.

Status (Red/Silver/Gold/Platinum/Black), beroende på antalet registrerade LUMIX-produkter, eller endast på inbjudan av Panasonic när det gäller tjänsten Black.
LUMIX PRO-medlemsnummer och kundens nummer i intern databas
Start- och förfallodatum för programmet/slutet av tjänsten.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

Tillhandahållande av tjänsten.

Överföring av data

Om en kund har ett problem utomlands och använder tjänsten måste servicecentret kunna kontrollera om informationen på medlemskortet är korrekt (förnamn, efternamn, medlemsnummer, LUMIX PRO-status, tjänsteutbud och giltighetstid) eller om kunden har behörighet till ytterligare tjänster. Därför är det nödvändigt att våra globala servicecenter har rätt att se de data som samlas in av oss för att verifiera kunden och de tjänster som han/hon har rätt till och på så sätt förhindra missbruk.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Dina data behandlas i certifierade datacenter (ISO 27001) i Europa och görs tillgängliga för tjänsten.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar alla de senaste tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information. För att skydda hanteringen av dina personuppgifter begränsar vi åtkomsten till sådan information till personer som behöver informationen och som har behörighet att få tillgång till sådan information. Dina data lagras inom ramen för LUMIX PRO-medlemskapet så länge vi behöver dem för att uppfylla tjänsterna, så länge som lagring krävs enligt lagstadgade bestämmelser eller tills du begär att de tas bort.

Överföring av dina personuppgifter

Internet är en global miljö. Genom att använda tjänsten skickar du information elektroniskt till oss och sådana data kan överföras internationellt via internet beroende på var du befinner dig. Observera att internet inte är en säker miljö och att denna dataskyddsförordning endast gäller vår användning och publicering av dina personuppgifter i den utsträckning de befinner sig i vår ägo och under vår kontroll. Med tanke på internets öppna natur sker alla överföringar via internet på egen risk.

Avslutande paragraf

Denna sekretesspolicy utgör bilaga 2 till vår sekretesspolicy daterad mars 2018, som den kompletterar och som du kan läsa på www.panasonic.com/uk/privacy-policy

Wiesbaden, Tyskland, januari 2019