VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP I LUMIX PRO

Senast uppdaterad 17 Maj 2022

MEDLEMSKAP I LUMIX PRO SERVICES

1.

LUMIX PRO-tjänster och medlemskap

1.1
Dessa villkor gäller för din registrering till LUMIX PRO-tjänsterna ("LUMIX PRO") och LUMIX PRO-medlemskap ("LUMIX PRO-medlemskap") och användning av de förmåner som anges här och som tillhandahålls av Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland, registrerad vid Wiesbadens lokala domstol, HRB: 13 178, ("Panasonic"), i Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Sverige ("Europa").
För villkor för LUMIX PRO-medlemskap som erbjuds utanför Europa, se respektive webbplats:
STORBRITANNIEN: https://lumixpro.panasonic.com/uk/
LUMIX PRO-medlemskap erbjuds av Panasonic UK, med säte på Maxis 2, Western Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1RT, Storbritannien, en filial till Panasonic Marketing Europe GmbH.
USA och Kanada: Lumix Pro (lumix-pro.us)
LUMIX PRO-medlemskap erbjuds till dig i USA och Kanada av Panasonic Corporation of North America, Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490, USA.
Japan: https://eww.pavc.panasonic.co.jp/lps/
LPS-medlemskap erbjuds dig i Japan av Panasonic Corporation, Entertainment & Communication Division, Imaging Business Unit, LUMIX Professional Service, Daiichi Hoki Building 1F, 2-11-17 Minami Aoyama, Minato-ku, 107-0062 Tokyo, Japan
Australien: https://lumixpro.panasonic.com.au/
Erbjudande om ett australiensiskt medlemskap i LUMIX PRO från Panasonic Australia Pty Ltd (ABN 001 592 187), Våning 1, 1 Innovation Road, Macquarie Park NSW, Australien.
1.2
Dessa villkor kan ändras från tid till annan i enlighet med bestämmelserna i punkt 15. Villkoren utgör en del av avtalet mellan Panasonic och kunden (”Användaren”) och gäller för alla som registrerar sig för LUMIX PRO-tjänster och LUMIX PRO-medlemskap. Du kan läsa de aktuella villkoren regelbundet genom att besöka Ditt LUMIX PRO-konto online eller genom att begära en kopia av de aktuella villkoren från LUMIX PRO-administratörsteamet.
1.3
Genom att använda LPS och LSP-medlemskap accepterar Användaren villkoren.
1.4
De LUMIX PRO-tjänster som tillhandahålls på respektive LUMIX PRO-medlemsnivå beskrivs i avsnitt 3 nedan och på LUMIX PRO:s webbplats ("webbplatsen"). LUMIX PRO-medlemskapstjänsterna tillhandahålls endast efter registrering på webbplatsen i enlighet med villkoren och, när det gäller betalda LUMIX PRO-medlemskapsnivåer, dessutom i enlighet med villkoren för webbutiken som drivs av Luzern Technology Solutions Ltd., Ballycoolin Business Park, B2, Ballycoolin Rd, Blanchardstown, Dublin 15, registrerad i Irland: Nr 361832, momsnummer: IE638183232F ("Luzern").
2.

Definitioner

2.1
"Du", "Din" och "Kund" eller "Användaren" avser medlem eller köpare av LUMIX PRO-tjänsterna och Ditt LUMIX PRO-medlemskap.
2.2
"Vi", "oss", "vår" och "Panasonic" avser Panasonic Marketing Europe GmbH.
2.3
"LUMIX avser en serie kamerahus och objektiv som distribueras av Panasonic.
2.4
"kvalificerad utrustning” avser enskilda produkter ur produktsortimentet som kvalificerar sig för LUMIX PRO-medlemskap enligt Panasonics definition och som har registrerats av Användaren.
2.5
"Medlemskapsperiod” avser perioden från den första registreringen till dess att den löper ut eller avslutas.
2.6
"LUMIX PRO-tjänst" eller "LUMIX PRO" avser den servicenivå som tillhandahålls som en del av Röed-, Silver-, Guld- och Platina-nivåerna av LUMIX PRO-medlemskap, i enlighet med villkoren och relevant för ditt bosättningsland.
2.7
"LUMIX PRO” avser det övergripande verksamhetsprogrammet som består av den registreringsplattform från vilken LUMIX PRO-tjänsten eller LUMIX PRO är tillgängliga.
2.8
"LUMIX PRO Hotline" eller "Hotline" avser de tjänster som beskrivs i punkt 8 nedan.
2.9
"Hämtnings- och återlämningstjänsten" avser de tjänster som beskrivs i punkt 9 nedan.
2.10
"Målsättningstider" avser den tid som det tar för en reparation att genomföras när den har bokats i serviceanläggningen enligt beskrivningen i punkt 6.
2.11
"underhållstjänst" avser de tjänster som beskrivs i punkterna 7 och 10 nedan.
2.12
"kalibrering av objektiv" avser de tjänster som beskrivs i punkt 9 nedan.
2.13
"uppdatering av fast programvara" avser de tjänster som beskrivs i punkt 10 nedan.
2.14
"territorium” avser Japan, Förenta staterna, Kanada, Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige och Storbritannien.
2.15
"Hemterritorium" avser det territorium där medlemmens registrerade postadress visas i deras individuella profil.
2.16
"Besökt område" avser det område som medlemmen besöker under en period utanför sitt "hemområde som erbjuder LUMIX PRO-programmet".
2.17
"arbetsdag avser måndag till fredag kl. 9.00-17.00, exklusive helger, bankdagar, allmänna och lagstadgade helgdagar.
3.

Vad är LUMIX PRO-medlemskap?

3.1
LUMIX PRO-medlemskap ger dig som ägare av professionell LUMIX-utrustning fördelar som förbättrade handläggningstider för reparationer och årliga hälsokontroller som tillhandahålls av Panasonics egna specialiserade reparationsverkstäder eller serviceanläggningar som har auktoriserats av Panasonic att tillhandahålla LUMIX PRO-tjänster, tillgång till låne- och utvärderingsutrustning, ytterligare och exklusiv information om LUMIX-produkter och ¬-tjänster, inbjudan till medlemsevenemang och direkt tillgång till LUMIX-representation vid större marknadsföringsevenemang för Panasonic.
3.2
LUMIX PRO-medlemskap erbjuder olika tjänster till Användaren beroende på deras LUMIX PRO-medlemskapsnivå, region och bosättningsland.
3.3
LUMIX PRO:s reparations- och låneförmåner för reservutrustning (enligt definitionen i punkt 6 i dessa villkor) är avsedda för personer som är bosatta i de länder som anges i punkt 6.
3.4
För frågor om LUMIX PRO-medlemskap i allmänhet eller ditt LUMIX PRO-medlemskap i synnerhet, vänligen kontakta LUMIX PRO:s administrationsteam;

STORBRITANNIEN – lumix-pro.uk@eu.panasonic.com

Kunder som använder dessa tjänster i Japan bör i stället vända sig till https://eww.pavc.panasonic.co.jp/lps/.
4.

Slutande av avtal för LUMIX PRO-medlemskap i Europa

4.1
LUMIX PRO-medlemskap är tillgängligt för slutanvändare, konsumenter och yrkesverksamma som har sin hemvist eller sitt säte i Europa, som är över 18 år, som äger och registrerar kvalificerad utrustning på webbplatsen och som i fråga om LUMIX PRO-medlemskapsnivåerna Silver, Guld eller Platina genomför betalningen med huvudmannen. Den aktuella listan över kvalificerad utrustning finns i punkt 5 nedan och finns på https://lumixpro.panasonic.com/se/.
4.2
Det finns för närvarande fyra (4) nivåer av LUMIX PRO-medlemskap ("LUMIX PRO-medlemskapsnivåer") som är öppna för allmänheten.
Panasonic erbjuder följande typer av LUMIX PRO-medlemskapsnivåer:
a) Röd
b) Silver
c) Guld
d) Platina
4.3
Din LUMIX PRO-medlemskapsnivå beror enbart på den kvalificerade utrustning som ägs och registreras av dig. Medlemskapsnivån LUMIX PRO Röd är kostnadsfri. För medlemskapsnivåerna Silver, Guld och Platina måste en avgift för respektive medlemskapsnivå betalas.
4.4
Det är enkelt att registrera sig för LUMIX PRO-medlemskap: registrera helt enkelt Dina uppgifter och den kvalificerade utrustning som Du äger online på webbplatsen https://www.lumixpro.panasonic.com/se/ och, om Du vill ha ett betalt LUMIX PRO-medlemskap, följ betalningslänken som finns hos Luzern och som skickas till dig vid registreringen.
4.5
Om Du är en ny kund: Börja med att skapa ett konto genom att ange Dina personuppgifter och klicka på knappen "Nästa". Du kommer till en webbsida där Du kan ange din kvalificerade utrustning. Du kan granska och ändra dina personuppgifter och mängden och typen av kvalificerad utrustning när som helst under registreringsprocessen på webbsidan. Din Röd-, Silver-, Guld- eller Platina LUMIX PRO-medlemskapsnivå kommer automatiskt att tilldelas beroende på Din registrerade kvalificerande utrustning. En översikt över Din insats kommer att öppnas på översiktssidan. För att korrigera inmatningsfel klickar Du på "Redigera" bredvid respektive fält. För att avbryta registreringsprocessen kan Du helt enkelt stänga Ditt webbläsarfönster. Genom att klicka på bekräftelseknappen "Bekräfta" i det sista steget i processen för att skapa ett konto lämnar Du ett erbjudande om att skapa Ditt konto och att ingå ett avtal för Red Membership Level mellan Dig och Panasonic.
4.6
Du kommer att få en bekräftelse via e-post med ett alternativ för dubbel opt-in. Genom att följa den dubbla opt-in-länken kommer Du att slutföra Din kontoregistrering och få ett bekräftelsemail för att ditt konto har skapats och accepterande av ditt erbjudande om att ingå ett avtal för Röd medlemskapsnivå, inklusive dessa villkor och vår integritetspolicy. Om Du väljer att inte välja dubbel opt-in kommer alla Dina uppgifter som Du har registrerat på webbplatsen att raderas efter 48 timmar.
4.7
Efter att Du har skapat ditt konto och om Din tilldelade LUMIX PRO-medlemskapsnivå är Silver, Guld eller Platina får Du ett andra e-postmeddelande med betalningslänken för den LUMIX PRO-medlemskapsnivå som Du har tilldelats och som leder dig till huvudmannens webbplats, som upphör att gälla 96 timmar efter att det skickats. Följ instruktionerna i e-postmeddelandet för att ingå ett avtal mellan dig och Luzern för LUMIX PRO-medlemskapsnivån Silver, Guld eller Platina.
4.8
Om Du är en befintlig kund och redan är registrerad för en viss LUMIX PRO-medlemskapsnivå: Kort före utgången av ditt nuvarande LUMIX PRO-medlemskapsavtal för Silver, Guld eller Platina, eller om Din LUMIX PRO-medlemskapsnivå uppgraderas automatiskt efter att Du har registrerat ytterligare kvalificerad utrustning, kommer Du att få ett e-postmeddelande med en betalningslänk för Din tilldelade LUMIX PRO-medlemskapsnivå för Silver, Guld eller Platina. Följ instruktionerna i e-postmeddelandet för att ingå ett avtal mellan dig och uppdragsgivaren för LUMIX PRO-medlemskapsnivån Silver, Guld eller Platina. Om Du väljer att inte fortsätta med betalningen kommer Din nuvarande Silver-, Guld eller Platina LUMIX PRO-medlemskapsnivå automatiskt att nedgraderas till den röda medlemskapsnivån när Din nuvarande LUMIX PRO-medlemskapsperiod löper ut och ett avtal om denna LUMIX PRO-medlemskapsnivå kommer att upprättas mellan dig och Panasonic.
4.9
När Du godkänns som medlem på LUMIX PRO Silver-, Guld eller Platina-nivå kommer du att få ett medlemskort ("kort") och en uppsättning LUMIX PRO-identifieringsdekaler som skickas till Din registrerade permanenta adress. Om Din LUMIX PRO-medlemskapsnivå ändras vid förnyelse av medlemskapsperioden kommer ett nytt kort att utfärdas till dig.
4.10
Ditt LUMIX PRO-kort innehåller ditt kontonummer för LUMIX PRO-medlemskap, som Du måste ange när Du begär någon av LUMIX PRO-förmånerna, t.ex. när Du bokar en reparation eller service.
4.11
Ditt LUMIX PRO-medlemskapskort förblir Panasonics egendom. Endast Du får använda kortet och Du måste återlämna det till oss på begäran. Du måste informera oss om Ditt LUMIX PRO-medlemskapskort förloras eller stjäls på panasonic@promotion-support.com.
4.12
LUMIX PRO-identifieringsdekaler som delas ut som en del av välkomstpaketet anger det antal servicepaket som Du har rätt till enligt Din LUMIX PRO-medlemskapsnivå för den medlemskapsperioden, men det maximala totala antalet enskilda objekt får inte överskridas under Din medlemskapsperiod.
4.13
Ditt LUMIX PRO-medlemskapskonto måste stå i ditt eget namn och vara registrerat på Din permanenta adress. Du ansvarar för att registrera och uppdatera korrekt och korrekt information för medlemskommunikation.
4.14
Du måste se till att din LUMIX PRO-medlemskapsprofil uppdateras med alla ändringar av Dina personuppgifter via webbplatsen https://lumixpro.panasonic.com/se/. LUMIX PRO och LUMIX PRO-medlemskapsnivåer kan inte överlåtas. LUMIX PRO erbjuds endast på registrerad kvalificerad utrustning. Icke-registrerad utrustning kommer att behandlas som standardutrustning som inte är LUMIX PRO-utrustning.
4.15
Du kan endast göra anspråk på förmåner för den LUMIX PRO-medlemskapsnivå som tilldelades dig vid registreringen av Din LUMIX PRO-medlemskapsnivå.
4.16
Du kommer att kunna utnyttja LUMIX PRO-förmåner för din LUMIX PRO-medlemskapsnivå från och med den 15:e dagen efter det att respektive LUMIX PRO-medlemskapsavtal har ingåtts.
5.

LUMIX PRO-medlemskapsnivå

5.1
Din LUMIX PRO-medlemskapsnivå beror på vilken kvalificerad utrustning Du äger och registrerar. Den lägsta statusnivån och mängden kvalificerande utrustning som krävs för LUMIX PRO-medlemskapsnivå anges i denna punkt 5.
5.2
Kvalificerande objektiv för alla LUMIX PRO-medlemskapsnivåer är listade nedan.
Kvalificerande linser Kommentar Tillgänglig för mekanisk justering Tillgänglig för elektronisk justering
Leica 12mm f/1.4 (H-X012) Kontakta oss för mer information Begränsad Ja
Leica 15mm f/1.7 (H-X015) Kontakta oss för mer information Ja Ja
Leica 25mm f/1.4 (H-X025) Ja Ja
Leica 25mm f/1.4 (H-XA025) Kontakta oss för mer information Begränsad Ingen
Leica 42,5 mm f/1,2 (H-NS043) Kontakta oss för mer information Begränsad Ingen
Leica 45mm f/2.8 (H-ES045) Ja Ja
Leica 8-18mm f/2.8-4 (H-E08018) Ja Ja
Leica 10-25mm f/1.7 (H-X1025) Begränsad Ingen
LUMIX 12-35mm f/2.8 II (H-HSA12035) Ja Ja
Leica 12-60mm f/2.8-4 (H-ES12060) Ja Ja
LUMIX 35-100mm f/2.8 II (H-HSA35100) Kontakta oss för mer information Begränsad Ingen
Leica 100-400mm f/4-6.3 (H-RS100400) Rengöring av objektivet och byte av L-fäste, bakre ram u. / stativring kan utföras. Begränsad Ingen
Leica 200mm f/2.8 (H-ES200) Kontakta oss för mer information Begränsad Ingen
Leica 50-200mm f/2.8-4 (H-ES50200) Kontakta oss för mer information Begränsad Ingen
LUMIX 35-100mm f/2.8 (H-HS35100) Kontakta oss för mer information Begränsad Ingen
LUMIX 12-35mm f/2.8 (H-HS12035) Ja Ja
LUMIX PZ 45-175mm f/4-5.6 (H-PS45175) Ja Ja
LUMIX PZ 14-42mm (H-PS14042) Ja Ja
LUMIX 12-60mm f/3.5-5.6 (H-FS12060) Ja Ja
LUMIX 14-140mm f/3.5-5.6 (H-FSA14140) Ja Ja
LUMIX 45-200mm f/4-5.6 (H-FSA45200) Ja Ja
LUMIX S PRO 24-70 f/2.8 (S-E2470) Begränsad Ja
LUMIX S 24-105mm f/4 (S-R24105) Ja Ja
LUMIX S PRO 70-200mm f/4 (S-R70200) Ingen Ingen
LUMIX S PRO 50mm f/1.4 (S-X50) Kontakta oss för mer information Begränsad Ja
LUMIX S PRO 70-200mm f/2.8 (S-E70200) Ingen Ja
LUMIX S PRO 16-35mm f/4 (S-R1635) Ingen Ingen
LUMIX S 20-60mm f/3.5-5.6 (S-R2060) Ja Ja
LUMIX S 85 mm F1.8 (S-S85) Kontakta oss för mer information Begränsad Ja
LUMIX S 70-300 mm F4.5-F5.6 MACRO O.I.S (S-R70300) Ja Ja
S-S35E Kontakta oss för mer information Begränsad Ingen
S-50E Begränsad Ja
S-S24E Kontakta oss för mer information Begränsad Ingen
Leica 9mm f.1.7 ASPH (H-X09) Kontakta oss för mer information N/A N/A
5.3
De kamerakroppar som kvalificerar sig för alla LUMIX PRO-medlemskapsnivåer är listade nedan
Kvalificerande kamera
LUMIX G80
LUMIX GH4
LUMIX GH4R
LUMIX GH5
LUMIX GH5s
LUMIX G9
LUMIX S1
LUMIX S1R
LUMIX S5
LUMIX BGH1
LUMIX GH5M2
LUMIX BS1H
LUMIX GH6
5.4
Användaren som registrerar kameror som anges i det här avsnittet tillsammans med annan kvalificerad utrustning kommer att få all sin utrustning kvalificerad för den nivå som anges i det här avsnittet och kommer att få alla fördelar som är kopplade till den nivån.
Kvalificerande kamera Kvalifikationsnivå
LUMIX S1H GOLD
5.5
Minimikrav på utrustning för kvalificering:
  MINIMIKRAV FÖR KAMEROR   MINIMIKRAV FÖR LINSER OBJEKTIV
RÖD Du måste äga och registrera minst 1 kvalificerad kamera. Du måste äga och registrera minst 1 kvalificerande objektiv.
SILVER Du måste äga och registrera minst 1 kvalificerad kamera. & Du måste äga och registrera minst 3 LUMIX PRO-objektiv som uppfyller kraven.
GULD Du måste äga och registrera minst 2 kvalificerade kameror. & Du måste äga och registrera minst 3 LUMIX PRO-objektiv som uppfyller kraven.
Eller Du måste äga och registrera minst en LUMIX S1H
PLATINA Du måste äga och registrera minst 3 kvalificerade kameror. & Du måste äga och registrera minst 5 LUMIX PRO-objektiv som uppfyller kraven.
5.6
All kvalificerad utrustning kräver ett giltigt serienummer.
5.7
Listan över kvalificerad utrustning och tillhörande LUMIX PRO-medlemskapsnivå för den kvalificerade utrustningen kan ändras från tid till annan. Panasonic förbehåller sig rätten att ändra både kraven för LUMIX PRO-medlemskap och kraven för LUMIX PRO-medlemskapsnivå när som helst med förhandsbesked till Användaren i enlighet med villkoren i punkt 15. Du kan regelbundet se över listan över kvalificerad utrustning och LUMIX PRO-medlemskapsnivåer.
5.8
Om Panasonic ändrar listan över kvalificerad utrustning per LUMIX PRO-medlemskapsnivå under en medlemskapsperiod, gäller den nya listan över kvalificerad utrustning endast för nya registreringar eller förnyelser av medlemskapsperioden som görs efter publiceringsdatumet för sådana ändringar.
5.9
Den förteckning över kvalificerad utrustning som publiceras på registreringsdagen är giltig för den medlemskapsperioden och den förteckning som publiceras på förnyelsedagen är giltig för följande års medlemskapsperiod.
5.10
Om Du tar bort kvalificerande utrustning från ditt LUMIX PRO-medlemskapskonto under Din medlemsperiod, vilket innebär att Du inte uppfyller kvalifikationskriterierna för den LUMIX PRO-medlemskapsnivån, ska den LUMIX PRO-medlemskapsnivå som tilldelades i början av medlemsperioden behållas för återstoden av den aktuella medlemsperioden och den nya LUMIX PRO-medlemskapsnivån kommer att tilldelas Dig först vid förnyelsen av ditt LUMIX PRO-medlemskap.
5.11
LUMIX PRO-medlemskapsnivån ska nollställas i slutet av Silver-, Guld- eller Platina-medlemskapsperioden, och i början av en ny medlemskapsperiod ska en ny granskning av kvalificerad utrustning äga rum så att LUMIX PRO-medlemskapsnivån för den kvalificerade utrustning som registrerats vid tidpunkten för förnyelsen tilldelas för den nya medlemskapsperioden.
5.12
Om Användaren lägger till ny kvalificerad utrustning till sitt konto med LUMIX PRO-medlemskapsnivå Silver, Guld eller Platina under Medlemskapsperioden kommer LUMIX PRO-medlemskapsnivån, i förekommande fall, att behållas under återstoden av den aktuella Medlemskapsperioden och endast uppgraderas till den relevanta nya LUMIX PRO-medlemskapsnivån vid förnyelsen av Medlemskapsperioden. Om LUMIX PRO-medlemskapsnivån är Röd kommer Användaren att kunna ingå ett avtal för den uppgraderade LUMIX PRO-medlemskapsnivån vid registrering av ny kvalificerad utrustning.
5.13
För Användare som är bosatta inom EES är produkter som importeras från länder utanför EES eller produkter som är förfalskade eller på något sätt gör intrång i Panasonics och dess närstående företags immateriella rättigheter i enlighet med gällande lagstiftning ("Panasonic Affiliates") inte berättigade till dessa LUMIX PRO. För att undvika tvivel innebär detta att dessa produkter inte är berättigade till registrering och medlemskap i LUMIX PRO. Fullständiga garantiundantag som föreskrivs i den relevanta garantin förblir gällande i full kraft.
6.

LUMIX PRO-medlemskap - förmån för reparation och reservlån

6.1
Denna punkt är ENDAST tillämplig på LUMIX PRO-medlemskap i följande deltagande länder: de länder som anges som "tillgängliga" i tabellen i bilaga 1.
6.2
Följande förmåner för reparation och lån av reservutrustning som uppfyller kraven är endast tillgängliga i de länder som anges ovan.
6.3
LUMIX PRO-medlemsförmåner enligt LUMIX PRO-medlemsnivå enligt följande:
MEDLEMSFÖRMÅNER
  MÅLSÄTTNINGSTID LÅN AV RESERVUTRUSTNING. TILLGÄNGLIG I
RÖD 7 arbetsdagar Inte tillgänglig Inte tillgänglig
SILVER 5 arbetsdagar Erbjuds om tidsfristen inte kan hållas. Europa ENDAST
GULD 3 arbetsdagar Erbjuds om tidsfristen inte kan hållas. Europa ENDAST
PLATINA 2 arbetsdagar Erbjuds när reparationen har kontrollerats på serviceanläggningen. Europa, USA och Kanada
6.4
Målsättningstiderna gäller endast för högst tre (3) produkter som ska servas. vid varje given tidpunkt för varje enskild Användare.
6.5
Målsättningstiderna gäller för reparationer av kamerahus med och utan garanti.
6.6
Målsättningstiderna är inte garanterade. Både Panasonic och de auktoriserade reparationsverkstäderna som tillhandahåller LUMIX PRO kommer dock att sträva efter att uppfylla de målsättningstider som anges ovan.
6.7
Målsättningstiderna är baserade på arbetsdagar (måndag till fredag exklusive helgdagar i det berörda landet) och anses börja arbetsdagen efter det att produkten mottagits av reparationsanläggningen och avslutas den dag då produkten är redo att lämna reparationsanläggningen. Tiden omfattar inte tid för transport eller tid som går åt för att invänta information från kunden som krävs för att reparationen ska kunna slutföras, t.ex. om dokumentation saknas eller om den uppskattade reparationskostnaden för reparationer utanför garantin har godkänts.
6.8
Målsättningstiderna gäller inte för reparationer av medlemskap i något av följande territorier: Franska utomeuropeiska territorier, Kanarieöarna, Ceuta, Gibraltar, Isle of Man, Scillyöarna, Skotska högländerna och öarna.
6.9
I tillämpliga fall och beroende på LUMIX PRO-medlemskapsnivå och tillgång till låneutrustning, kommer ett lån av reservutrustning att erbjudas i händelse av att den önskade målsättningstiden inte kan hållas och kommer att erbjudas strikt enligt Panasonics standardvillkor för lån som Du anses ha accepterat om Du accepterar eller begär ett lån genom Ditt LUMIX PRO-medlemskap.
6.10
Målsättningstiderna för omhändertagande och lån av reservutrustning gäller endast för reparationer som vederbörligen godkänts för reparation enligt LUMIX PRO-medlemskap och som identifierats som sådana i enlighet med punkt 7 nedan.
6.11
Låneutrustning tillhandahålls LUMIX PRO-medlemmar i mån av tillgång. Panasonic kommer att göra sitt bästa för att tillhandahålla låneutrustning av samma eller likvärdig modell, men om dessa inte är tillgängliga kommer en kompatibel eller likvärdig modell att erbjudas. Om två låneförfrågningar lämnas in samtidigt kommer den högre nivån att få utrustningen i första hand.
6.12
För reparationer utanför garantin är Du ansvarig för att betala alla tillämpliga kostnader i samband med service eller reparation av utrustningen, inklusive (men inte begränsat till) leveranskostnader, alla tillämpliga skatter och avgifter som kan krävas i det land där utrustningen lämnas in för reparation.
6.13
Alla förmåner är beroende av tillgänglighet och kan när som helst dras tillbaka eller ändras enligt Panasonics eget gottfinnande. Utan begränsning förbehåller sig Panasonic rätten att utesluta eller göra undantag när det gäller tillgängligheten av förmåner. Lokala variationer av de publicerade medlemsförmånerna kan också gälla.
6.14
Alla reparationer som utförs inom ramen för detta system omfattas av Panasonics allmänna villkor och reparationsvillkor och de villkor som gäller för auktoriserade reparationsanläggningar som tillhandahåller sådana tjänster.
6.15
De förmåner för reparation och utlåning av reservutrustning som anges i denna punkt 6 ovan är för närvarande inte tillgängliga i de länder som anges som INTE TILLGÄNGLIGA i bilaga 1.
6.16
I enlighet med punkt 6.15 har LUMIX PRO-användare i dessa länder för närvarande inte rätt till någon LUMIX PRO-reparation eller lån av reservutrustning. Men om en LUMIX PRO-medlem från något av dessa länder besöker ett land där LUMIX PRO tillämpar reparationsförmåner som anges i punkt 6.1, kan de ha rätt att få sin kvalificerade utrustning reparerad inom den tillämpliga handläggningstiden enligt deras LUMIX PRO-medlemskapsnivå (Platina ENDAST). Alla sådana reparationer kommer att utföras av serviceanläggningen och i mån av kapacitet. För att undanröja alla tvivel finns det för närvarande ingen förmån att låna reservutrustning för en medlem från något av de länder som anges som INTE TILLGÄNGLIGA i bilaga 1, oavsett LUMIX PRO-medlemskapsnivå eller besök i något annat deltagande land. Bästa möjliga ansträngningar kommer att göras för att tillhandahålla de tjänster som anges i punkt 6 så långt det är praktiskt möjligt och rimligen kan förväntas.
6.17
Om utrustning lånas ut till Användaren när han eller hon är borta från sitt "hemland" är det medlemmens ansvar att se till att utrustningen återlämnas till det land från vilket lånet tillhandahölls. Om utrustningen återlämnas till hemlandet förbehåller sig Panasonic rätten att debitera medlemmen för eventuella extra fraktkostnader och tullar.
7.

Användning av reparations- och underhållstjänster

7.1
För att utnyttja LUMIX PRO-medlemskapets reparations- eller underhållstjänster skickar Du din kvalificerade utrustning till Din lokala LUMIX PRO-auktoriserade serviceanläggning och bifogar en ifylld LUMIX PRO-reparationsblankett med uppgifter om Din begäran, ditt namn, ditt LUMIX PRO-medlemsnummer och Din status som LUMIX PRO-medlem och fäster ett LUMIX PRO-identifieringsetikett (utfärdat till dig vid registreringen) på ett väl synligt ställe på ytterförpackningen av varje produkt du skickar. Vid garantireparation ska du bifoga en kopia av garantidokumentationen och ett inköpsbevis.
7.2
Endast Panasonic och de serviceverkstäder som är auktoriserade av Panasonic att utföra LUMIX PRO kan användas för reparationer inom ramen för Ditt LUMIX PRO-medlemskap.
7.3
Reparationstjänster är de reparationer som inte omfattas av garantireparationer och som inte omfattas av de underhållstjänster som omfattas av punkt 7.4.
7.4
LUMIX PRO-användare med PLATINA LUMIX PRO-medlemskap kan få reparationstjänster i ett "besökt" område när det finns tillgängligt.
7.5
Reparationer i "besökta" områden är inte tillgängliga för de objektiv som anges i avsnitt 5.2 och som anges som kvalificerande för RÖD, SILVER och GULD LUMIX PRO-medlemskapsnivåerna.
7.6
Produkter som anges som "undantag" i avsnitt 5.2 och dess under avsnitt är inte berättigade till "service" enligt standardvillkoren för LUMIX PRO-programmet.
7.7
Om ditt LUMIX PRO-medlemskap ger dig rätt att låna reservutrustning (se punkt 6 ovan) när Du får Din kvalificerade utrustning reparerad eller servad, kommer Din lokala LUMIX- eller LUMIX PRO-auktoriserade serviceanläggning att kontakta dig i händelse av att den önskade målsättningstiden inte kan hållas, för att direkt vidta åtgärder.
7.8
All utrustning som lånas ut enligt denna bestämmelse tillhandahålls strikt på grundval av Panasonics standardlånevillkor som tillhandahålls tillsammans med låneutrustningen, som du måste acceptera för att få låneutrustningen, om Du begär och accepterar ett lån genom Ditt LUMIX PRO-medlemskap.
7.9
Lånad reservutrustning kan levereras till vilken adress som helst i de länder som deltar i LUMIX PRO genom överenskommelse med Din lokala anläggning och kan också vara tillgänglig för avhämtning på begäran.
7.10
Det är Din skyldighet att återlämna låneutrustningen inom 3 dagar efter det att Du har erhållit Din egen utrustning till den adress som angivits av Panasonic eller den LUMIX PRO-anläggning som levererade reservutrustningen (eller som på annat sätt skriftligen överenskommits med Panasonic).
7.11
Du måste se till att varje utlånat föremål, inklusive tillbehör, återlämnas i samma skick som det levererades och Du ansvarar för förlust, skada eller stöld av utrustning som lånats ut till Dig och måste ersätta Panasonic för reparation eller utbyte. Du rekommenderas att överväga att teckna en lämplig försäkring för att täcka all utrustning som lånas ut till dig.
7.12
Panasonic friskriver sig från och utesluter allt ansvar med avseende på utrustning som lånats ut till Dig i den högsta möjliga utsträckning som lagen tillåter.
8.

Telefonjour

8.1
Som en del av LUMIX PRO-tjänsterna tillhandahåller Panasonic en hotline för Din kvalificerade utrustning i Europa som erbjuder prioriterad kundsupport (teknisk support, reparation (koordinera information om "Pick-up Service")) av utbildad personal.
8.2
Hotline är tillgänglig måndag-fredag (se listan nedan för lokal tillgänglighet). Lokala taxor gäller. Priserna för mobiltelefoner kan vara högre. Öppettider kan ändras.
LAND HOTLINE-NUMMER MÅNDAG-FREDAG
Storbritannien +44 (0) 33 03 33 1069 09:00 - 20:00
Förenta staterna +1 (0) 866 LUMIX PS
+1 (0) 866 58649 77
08:00 - 20:00 östlig standardtid
Tyskland +49 (0) 69 22 22 16 199 08:00 - 20:00
Frankrike +33 (0)170 707 699 09:00 - 17:00
Italien +39 (0) 68 7500 669 09:00 - 18:00
Spanien +34 (0) 91 41 48 469 09:00 - 20:00
Australien +61 1300 LUMIXP (586 497) 09:00 – 17:00 AEST
Japan +81 (0) 3 3251 2028 10:00 - 17:00
Österrike +43 (0) 1 928 2216 08:00 - 20:00
Sverige +46 (0) 856 642 606 09:00 - 17:00
Belgien +32 (0) 240 12349 09:00 - 17:00
Kanada +1 (0) 866 LUMIX PS
+1 (0) 866 58649 77
08:00 - 20:00 östlig standardtid
9.

Hälsokontroll

9.1

Hälsokontrollen från LUMIX PRO omfattar rengöring av sensorn, rengöring av EVF samt extern kontroll och rengöring vid behov. Panasonic kommer också att ge ett rådgivande meddelande om ytterligare arbete utförs som inte täcks av standardgarantiprogrammet eller som en del av Ditt LUMIX PRO-medlemskapspaket. Årlig hälsokontroll är tillgänglig som en del av de specifika nivåerna av LUMIX PRO-medlemskapsnivåer som beskrivs i punkt 10. Du kan kontakta Hotline eller gå till https://lumixpro.panasonic.com/se/ för att ordna så att hämtnings- och återlämningstjänsten utför den årliga hälsokontrollen.

9.2
Objektivkalibrering är tillgänglig som en del av specifika nivåer av LUMIX PRO-medlemskap enligt vad som anges i punkt 10. Panasonic tillhandahåller en "Lens Focal Point Calibration"-tjänst för ett begränsat antal objektiv, kontrollera på https://lumixpro.panasonic.com/se/ för den aktuella listan över objektiv som kan kalibreras. Du kan kontakta Hotline eller gå till https://lumixpro.panasonic.com/se/ för att ordna att hämtnings- och återlämningstjänsten utför kalibreringstjänsten.
9.3
Hälsokontrollen och kalibreringstjänsten kommer att utföras enligt de riktlinjer som fastställts enligt Din medlemsnivå, enligt punkt 10, räknat från den tidpunkt då det auktoriserade servicecentret har tagit emot produkten tills produkten har angetts som klar för transportören att hämta produkten för återlämning till Dig.
9.4
Hälsokontrollen är begränsad till det antal underhållsserviceprocesser inom din LUMIX PRO-medlemskapsperiod, enligt vad som anges i punkt 10.
9.5

Hälsokontroller är endast tillgängliga i ditt "hemområde".

10.

Uppdatering av fast programvara

10.1
Som en del av Din årliga hälsokontroll kommer Panasonic att utföra alla nödvändiga uppdateringar av fast programvara, enligt de leveranstider som är relevanta för Din LUMIX PRO-medlemskapsnivå. Om Firmware Update inte kan genomföras inom den angivna tidsramen kommer Panasonic att kontakta Dig omedelbart för att ordna antingen en förlängning eller erbjuda en låneenhet, om den finns tillgänglig som en del av Ditt LUMIX PRO-medlemskapspaket.
10.2
Perioden i punkt 10.1 ovan beräknas endast på arbetsdagar och från det att det auktoriserade servicecentret har tagit emot produkten tills produkten har hämtats av transportören för att returneras till dig.
10.3
Inkluderade underhållsalternativ
  Hälsokontroll Kalibrering av objektiv Tillgänglighet
PLATINA 2 enheter 2 objektiv EUR och USA
GULD 1 enhet 1 objektiv Endast EUR
SILVER Betalat alternativ Betalat alternativ Endast EUR
RÖD Betalat alternativ Betalat alternativ  
11.

Betalning och tilläggskostnader

11.1
Betalningstransaktionen görs av uppdragsgivaren. Se https://store.eu.panasonic.com/pan_sv_se/ forsaljningsvillkor för ytterligare information.
12.

Uppsägning av LUMIX PRO-medlemskap

12.1
Medlemskapsperioden för Röd LUMIX PRO-medlemskapsnivån är obegränsad. Du kan när som helst avbryta den röda medlemskapsperioden genom att radera ditt LUMIX PRO-konto.
12.2
Medlemskapsperioden för Silver-, Guld- och Platinum-medlemskapsnivåerna är ett år från det datum då avtalet för ditt LUMIX PRO-medlemskap ingicks. Du har rätt att säga upp ditt Silver-, Guld- och Platinum LUMIX PRO-medlemskap när som helst fram till slutet av din medlemskapsperiod med minst en månads varsel innan ditt nuvarande avtal löper ut. Du kan göra detta genom att kontakta Luzern skriftligen eller via e-post på följande e-postadresser panasonic@luzern.co. LUMIX PRO-medlemskapet upphör vid medlemskapsperiodens utgång och Din medlemskapsnivå kommer att nedgraderas till röd medlemskapsnivå.
12.3
Rätten att säga upp ditt LUMIX PRO-medlemskap av motiverade skäl förblir oförändrad.
12.4
Om Användaren säger upp sitt LUMIX PRO-medlemskapskontrakt av en viss anledning kommer Panasonic att återbetala alla medlemsavgifter, helt eller delvis, som Användaren har betalat för den återstående delen av den aktuella medlemskapsperioden som ännu inte har löpt ut.
12.5
Ditt LUMIX PRO-medlemskap och konto anses ogiltigt och kan inaktiveras eller avslutas omedelbart av Panasonic om Ditt LUMIX PRO-medlemskap har erhållits under falska påståenden eller på grund av bedrägliga handlingar eller aktiviteter.
12.6
När ditt LUMIX PRO-medlemskap upphör kommer ditt LUMIX PRO-konto att annulleras och Dina personuppgifter raderas inom 24 timmar. Om du också har ett My Panasonic-konto, där du har registrerat andra Panasonic-produkter än LUMIX PRO-produkter, kommer de personuppgifter och produktdata som finns lagrade på ditt My Panasonic-konto inte att påverkas av att ditt LUMIX PRO-konto raderas. Vid uppsägning av Ditt LUMIX PRO-medlemskap och den därpå följande raderingen kommer Du inte längre att ha rätt till några av de fördelar som erbjuds genom Röd LUMIX PRO-medlemskap och Du kommer inte längre att kunna få tillgång till Ditt LUMIX PRO-konto.
12.7
Radering är oåterkallelig och det är inte möjligt att återinföra ett LUMIX PRO-medlemskap när det har raderats. Om Du vill ansluta Dig på nytt oavsett tidpunkt kan Du registrera Dig som en ny medlem enligt ovan.
13.

Ansvar

13.1
Vi är ansvariga för uppsåt och grov vårdslöshet. Vidare är vi ansvariga för vårdslöst åsidosättande av skyldigheter, vars uppfyllande är nödvändigt för att möjliggöra ett normalt genomförande av avtalet, vars åsidosättande äventyrar uppnåendet av avtalets syfte och på vars uppfyllande Du som kund regelbundet kan förlita dig. I det sistnämnda fallet är vi endast ansvariga för den förutsebara, typiska avtalsskadan. Detsamma gäller för våra ställföreträdares pliktbrott.
13.2
Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte vid skador på liv, kropp och hälsa, om ett fel har dolts på ett bedrägligt sätt eller om en garanti för tjänsternas kvalitet har antagits. Ansvaret enligt lagen om produktansvar förblir oförändrat.
13.3
Panasonic ska inte hållas ansvarig för underlåtenhet eller försening i utförandet av någon skyldighet enligt dessa villkor som orsakas av oförutsedda omständigheter utanför dess rimliga kontroll, i synnerhet sådana allvarliga händelser som force majeure, epidemier, pandemier, upplopp, brand, översvämning, krig eller terroristkonflikter, arbetskonflikt, myndighetsåtgärder eller föreskrifter, eller underlåtenhet eller försening från Panasonics leverantörer eller underleverantörer, som Panasonic inte ansvarar för (t.ex. kurir). En sådan händelse ska befria Dig och Panasonic från fullgörandeskyldigheter under den tid som avbrottet varar och i den utsträckning som det har effekt, även om Panasonic eller Du skulle vara i dröjsmål. En automatisk uppsägning av RÖD LUMIX PRO-medlemskapsavtalet är inte förknippad med detta. Du och Panasonic är skyldiga att meddela varandra om ett sådant hinder och att i god tro anpassa dina och Panasonics skyldigheter till de ändrade omständigheterna.
14.

Personlig information

14.1
Alla personuppgifter (titel, efternamn, förnamn, adress, födelsedatum, e-postadress) som samlas in av oss kommer att vara i enlighet med vår sekretesspolicy och med tillämplig lagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och den tyska federala dataskyddslagen. Uppgifterna samlas in i syfte att göra det möjligt för Panasonic att utföra LUMIX PRO, att förbättra Panasonics produktutbud och att samla in och behandla betalning för LUMIX PRO-medlemskapet. För alla detaljer om dataskydd och datasäkerhet, vänligen besök vår sekretesspolicy på webbplatsen genom att följa denna länk https://www.panasonic.com/se/integritetspolicy.html.
14.2
Information om dig och ditt medlemskap kan användas av Panasonic för att kontakta dig, för att granska Din användning av LUMIX PRO-tjänsterna och/eller för att granska, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och erbjudanden och/eller för intern marknadsundersökning och statistisk analys.
14.3
Vi kan behöva överföra Dina personuppgifter till tredje part, i synnerhet till Panasonic Affiliates, för att tillhandahålla LUMIX PRO som Du behöver eller andra tjänster/assistans som Du begär. Alla Panasonic Affiliates måste följa de sekretessrutiner som anges i vårt globala sekretessmeddelande https://www.panasonic.com/global/privacy-policy.html.
14.4
Dina personuppgifter kommer också att behandlas av Luzern för att ingå ditt Silver-, Guld- eller Platinum LUMIX PRO-medlemskapsavtal. Huvudmannens integritetspolicy finns tillgänglig på https://store.eu.panasonic.com/pan_sv_se/integritetspolicy.
15.

Ändring av villkoren

15.1
LUMIX PRO-medlemskapet omfattar de villkor som gällde vid tidpunkten för Användarens beställning av en registrering av LUMIX PRO-medlemskap, med ändringar i enlighet med bestämmelserna i denna punkt 15. Panasonic rekommenderar att Användaren sparar eller skriver ut en kopia av villkoren när han/hon ingår avtalet om LUMIX PRO-medlemskap.
15.2
Panasonic kan från tid till annan göra tillägg eller ändringar i villkoren, inklusive, men inte begränsat till, kvalificerande utrustning, Medlemsnivåer och LUMIX PRO, av ett eller flera av de skäl som anges i punkt 15.4, förutsatt att förfarandet i punkt 15.3 följs. Panasonic kan dock göra mindre ändringar i villkoren eller ändringar enbart till förmån för Användaren, utan hänsyn till punkterna 15.3-15.4. Dessa ändringar kommer att meddelas på webbplatsen när de träder i kraft.
15.3
Panasonic kommer att meddela Användaren via e-post om sådana tillägg eller ändringar av villkoren, och om Användaren inte meddelar Panasonic inom 30 dagar från det att e-postmeddelandet skickades att Användaren inte accepterar de ändrade villkoren, kommer de ändrade villkoren att gälla från och med det datum som anges i Panasonics e-postmeddelande. Om Användaren inte accepterar avtalet kommer avtalet om LUMIX PRO-medlemskap att upphöra från och med dagen innan ändringarna meddelades träda i kraft.
15.4
Tillägg eller ändringar av villkoren kan göras av följande skäl, men detta är inte en uttömmande lista över varför Panasonic kan ändra villkoren:
(a)
Om Panasonic har rimliga skäl att göra ändringen av juridiska, regulatoriska eller administrativa skäl;
(b)
för att återspegla ändringar som Panasonic gör i de system och den infrastruktur som används i samband med tjänsten;
(c)
att förbättra LUMIX PRO eller att erbjuda Användaren nya servicefunktioner eller att ta bort en eller flera servicefunktioner, med förbehåll för en rimlig minskning av avgiften för LUMIX PRO-medlemskapsnivån eller annan kompensation i förekommande fall;
(d)
för att återspegla organisatoriska förändringar inom Panasonic eller Panasonic Affiliates; eller
(e)
att anpassa priser eller tjänster i rimlig utsträckning.
16.

Uppdrag

16.1
Panasonic får överlåta eller överlämna hela eller en del av sina rättigheter och skyldigheter för tillhandahållande av LUMIX PRO till en tredje part efter att i förväg ha meddelat Användaren i enlighet med punkterna 15.2-15.3.
17.

Länkar och tjänster från tredje part

17.1
Med undantag för länken till huvudmannens webbplats och innehåll kan webbplatsen innehålla länkar till webbplatser från tredje part endast för bekvämlighetens skull genom vilka Användaren lämnar webbplatsen . Dessa länkade webbplatser står inte under Panasonics kontroll, och Panasonic ansvarar inte för innehållet på sådana webbplatser eller för länkar som finns på sådana webbplatser.
17.2
Panasonic kan ge tredje part i uppdrag att genomföra LUMIX PRO. Tredje parts tjänster omfattas av tredje parts villkor. Tjänsterna som tillhandahålls av tredje part står inte under Panasonics kontroll och Panasonic tar inte på sig något ansvar, förutom obligatoriskt ansvar enligt tillämplig lag, för tredje parts tjänster.
17.3
Alla fel som har identifierats som ett resultat av ett fel med en tredjepartsprodukt, såsom, men inte begränsat till, icke-Panasonic minneskort, flash-enheter, batterier från tredje part eller icke-standardiserade Panasonic-kablar kommer inte att täckas av standardvillkoren för LUMIX PRO eller för reparationer som utförs inom de tidsfrister som gäller för Användarens LUMIX PRO-medlemskapsnivå.
18.

Rätt till återkallelse

18.1
Luzerns ångerrätt gäller för LUMIX PRO-medlemskap. Se Luzerns villkor för mer information https://store.eu.panasonic.com/pan_sv_se/forsaljningsvillkor.
19.

Övriga villkor

19.1
Det enda tillämpbara språket för LUMIX PRO-medlemskapet ska vara tyska. Översättningar av dessa villkor till andra språk är endast till för information. I händelse av att den tyska texten står i strid med sådana översättningar ska den tyska texten ha företräde.
19.2
Förbundsrepubliken Tysklands lag ska tillämpas med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (CISG), om
(a)
Du har Din vanliga vistelseort eller ditt säte i Tyskland, eller
(b)
Din vanliga vistelseort eller ditt säte är beläget i en stat som inte är medlem i Europeiska unionen.
19.3
Om Din vanliga vistelseort eller ditt säte ligger i en medlemsstat i Europeiska unionen gäller tysk lag, förutsatt att denna bestämmelse inte strider mot tvingande regler i den stat där Din vanliga vistelseort eller ditt säte ligger. Sådana regler ska förbli oförändrade.
19.4
Utöver de förmåner som anges ovan kan Panasonic göra ytterligare förmåner eller kampanjerbjudanden tillgängliga för LUMIX PRO-medlemmar baserat på medlemskapsstatus och nivå av användning av LUMIX PRO-medlemstjänster, inklusive (men inte begränsat till): reparationstjänster, låneutrustning, kampanjer för frakt och leverans, undersökningar och erbjudanden om produkter från Panasonic och tredje part.
19.5
OBSERVERA ATT MEDLEMSKAP I LUMIX PRO INTE PÅVERKAR ELLER UTÖKAR DINA RÄTTIGHETER ENLIGT NÅGON KOMMERSIELL PANASONIC-GARANTI SOM TILLHANDAHÖLLS TILLSAMMANS MED PRODUKTEN VID INKÖPSTILLFÄLLET ELLER DINA LAGSTADGADE JURIDISKA RÄTTIGHETER.
19.6
Den paneuropeiska standardgarantin täcker produkter som köpts inom EES. Den begränsade globala garantin kan gälla om produkten köps utanför EES men i ett deltagande land. Ytterligare information finns på https://www.panasonic.com/uk/support/warranty-information.html.
19.7
Alla frågor som rör LUMIX PRO-medlemskap ska ställas till LUMIX PRO-medlemskapets administrationsteam via Din lokala e-postadress enligt punkt 3. Alla klagomål ska också riktas till LUMIX PRO Membership admin teamet via e-post.
19.8
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Vår e-postadress anges i punkt 3.4
19.9
Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i tvistlösningsförfaranden i enlighet med den tyska lagen om tvistlösning i konsumentfrågor (VSBG).
19.10
Om enskilda bestämmelser i dessa villkor och LUMIX PRO-medlemskapsavtalet skulle vara ogiltiga ska detta inte påverka giltigheten av villkoren och LUMIX PRO-medlemskapsavtalet som helhet.
19.11
Olika konsumentskyddslagar kan vara tillämpliga på tillhandahållandet av tjänsten. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, de bestämmelser som anges i punkt 20.
20.

Villkor som gäller för vissa länder

20.1
I denna punkt 20 anges ytterligare villkor som gäller för vissa länder. Om det finns skillnader mellan denna punkt 20 och någon annan bestämmelse i villkoren än denna punkt 20 ska denna punkt 20 ha företräde.
20.1.1
Om Användaren har hemvist i Frankrike gäller följande:
(1)
Rättslig garanti för att tjänsterna överensstämmer med kraven
 
Vi garanterar att de tjänster som omfattas av villkoren är förenliga med bestämmelserna i artiklarna L. 224-25-12 och följande artiklar i konsumentlagen.
Den rättsliga garantin för överensstämmelse är två år från det datum då tjänsten tillhandahålls.
Utgångspunkten för Din talan är den dag då Du blev medveten om den bristande överensstämmelsen i enlighet med artikel 2224 i civillagen.
Du har rätt att kräva att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten uppfyller de kriterier som anges i artiklarna L. 224-25-12 och följande i konsumentlagen och med förbehåll för de kostnadsvillkor som anges i artikel L. 224-25-19 i konsumentlagen.
Det anges att denna efterlevnad är kostnadsfri för dig.
Vi kommer att göra allt vi kan för att uppfylla Din begäran inom en rimlig tidsram, med hänsyn till den berörda digitala tjänstens karaktär. Denna period får under alla omständigheter inte överstiga trettio dagar efter Din begäran.
Du kan också begära prisavdrag eller häva avtalet på de villkor som anges i artikel L. 224-25-20 och följande artiklar i konsumentlagen.
Vi kommer att meddela dig om eventuella uppdateringar som krävs för att upprätthålla tjänstens överensstämmelse under hela villkorsperioden.
När det gäller uppdateringar som inte är nödvändiga för att upprätthålla tjänstens överensstämmelse förbinder vi oss att informera dig så snart som möjligt.
Det anges att ovannämnda uppdateringar är kostnadsfria för dig.
Du kan vägra att uppdatera tjänsten eller avinstallera tjänsten om den planerade uppdateringen har en negativ inverkan på tillgången till eller användningen av tjänsten. I detta fall är lösningen automatisk och utan kostnad för dig och omfattas av villkoren för uppsägning enligt artikel L. 224-25-26 i konsumentlagen.
Vi vill också informera dig om att du kan åberopa garantin mot dolda fel på de villkor som anges i artiklarna 1641-1648 i civillagen.
(2)
Tillämpligt språk
Dessa villkor är skrivna på franska. Om de är översatta till ett eller flera främmande språk ska endast den franska texten anses vara giltig i händelse av en tvist.
(3)
Behörighet - Medling
I avsaknad av en uppgörelse i godo om deras tvist ska alla tvister som rör tolkning, ingående, genomförande eller uppsägning av dessa villkor tas upp i domstol:
- För dig: vid den domstol där vi har vårt säte enligt punkt 1.1 eller vid den domstol där du bor;
- För oss: i domstolen på din bostadsort.
Vid en tvist om dessa villkor kan du använda dig av ett medlingsförfarande i enlighet med artikel L. 611-2 i konsumentlagen.
Konsumenten kan således lämna in en begäran om medling på den europeiska plattformen för tvistlösning på nätet för konsumenttvister på följande adress: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR.
(4)
Bestämmelser i villkoren är inte tillämpliga. Bestämmelserna i villkoren gäller inte för Användaren som är bosatta i Frankrike:
- 6.13 ;
- 7.12.
(5)
- Bestämmelser i de ändrade villkoren
Följande bestämmelser i villkoren ska ändras på följande sätt:
- 7.8 All utrustning som lånas ut enligt denna bestämmelse tillhandahålls strikt på grundval av Panasonics standardlånevillkor som levereras tillsammans med den lånade utrustningen. Dessa kommer att skickas till dig innan du lånar utrustningen till den adress som du angav när du registrerade dig som medlem i LUMIX PRO. De kommer sedan att vara bindande för dig om du begär och accepterar ett lån genom ditt LUMIX PRO-medlemskap.
- 15.2 Tillägg och ändringar: Panasonic kan från tid till annan göra tillägg eller ändringar i villkoren, inklusive, men inte begränsat till, berättigad utrustning, medlemskapsnivåer och LUMIX PRO, av ett eller flera av de skäl som anges i punkt 15.4, förutsatt att förfarandet i punkt 15.3 följs.
20.1.2
Om Användaren har hemvist i Italien gäller följande:
Det exklusiva språket för LUMIX PRO-medlemskap är italienska. Översättningar av dessa villkor till andra språk är endast för information. I händelse av motsättningar mellan den italienska texten och översättningarna ska den italienska texten ha företräde.

BILAGA 1 - DELTAGANDE LÄNDER

Länder som INTE finns med på listan här kommer inte att vara berättigade till några av LUMIX PRO-medlemskapets förmåner.

Listan över länder och tillgängligheten till LUMIX PRO reparations- och lånetjänster i dessa länder kommer att uppdateras från tid till annan. Panasonic förbehåller sig rätten att ändra listan över länder och tillgängligheten till LUMIX PRO reparations- och lånetjänster i länderna när som helst utan föregående meddelande. LUMIX PRO-medlemmar som är bosatta i ett land som inte finns med i denna tabell kommer inte att få LUMIX PRO reparations- och låneförmåner. Du bör regelbundet se över listan över länder och tillgängligheten till LUMIX PRO reparations- och lånetjänster i länderna.

Land Tillgång till reparation och lån av LUMIX PRO
Österrike Tillgänglig
Australien Inte tillgänglig
Belgien Tillgänglig
Bulgarien Inte tillgänglig
Kanada Tillgänglig (endast platina)
Kroatien Inte tillgänglig
Cypern Inte tillgänglig
Tjeckien Inte tillgänglig
Danmark Inte tillgänglig
Finland Inte tillgänglig
Frankrike Tillgänglig
Tyskland Tillgänglig
Grekland Inte tillgänglig
Ungern Inte tillgänglig
Island Inte tillgänglig
Irland Inte tillgänglig
Italien Tillgänglig
Luxemburg Inte tillgänglig
Malta Inte tillgänglig
Nederländerna Inte tillgänglig
Norge Inte tillgänglig
Polen Inte tillgänglig
Portugal Inte tillgänglig
Rumänien Inte tillgänglig
Ryssland Inte tillgänglig
Serbien Inte tillgänglig
Slovakien Inte tillgänglig
Slovenien Inte tillgänglig
Spanien Tillgänglig
Sverige Tillgänglig
Schweiz Inte tillgänglig
Storbritannien Tillgänglig
Förenta staterna Tillgänglig (endast svart och platina)

1.    "Inte tillgänglig" betyder att LUMIX PRO reparations- och lånetjänster inte är tillgängliga i de länder som anges i punkt 6 och som omfattas av villkor i detta dokument.
2.    "Tillgänglig" betyder att LUMIX PRO reparations- och lånebackup-tjänster är tillgängliga inom det angivna landet beroende på medlemskapsstatus enligt punkt 6 och med förbehåll för dessa villkor.