Zasady ochrony prywatności w ramach usługi Panasonic LUMIX PRO

Niniejsze Zasady ochrony prywatności mają zastosowanie do wszystkich danych zbieranych, przechowywanych, przetwarzanych i przekazywanych w związku z subskrypcją usługi LUMIX PRO. Podmiot odpowiedzialny:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Str. 43
65203 Wiesbaden

Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych w Europie można kierować na adres:

Panasonic Marketing Europe GmbH
The Data Protection Officer
Hagenauer Str. 43
65203 Wiesbaden
lub adres e-mail: datenschutz@eu.panasonic.com

Podmiot odpowiedzialny za ochronę danych w przypadku skarg:

The Hessian Data Protection Official
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden
e-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Jakie dane użytkowników zbieramy?

Korzystanie z usługi LUMIX PRO wymaga utworzenia konta. W tym celu zbieramy i przechowujemy następujące dane:

Zwrot grzecznościowy
Imię
Nazwisko
Adres
Data urodzenia
Rejestracja produktu (model aparatu i typ obiektywu)
Kopia faktury przesłana w celu weryfikacji zakupu

Na etapie tworzenia konta firma Panasonic dodaje następujące dane subskrybenta:

Status (Red/Silver/Gold/Platinum/Black) — zależny od liczby zarejestrowanych produktów LUMIX lub otrzymania zaproszenia od firmy Panasonic w przypadku usługi Black.
Numer subskrypcji LUMIX PRO i numer klienta w międzynarodowej bazie danych.
Data rozpoczęcia i wygaśnięcia członkostwa w programie.

W jakim celu zbieramy dane osobowych użytkowników?

By świadczyć usługę.

Przekazywanie danych

Jeśli klient ma trudności w korzystaniu z usługi, przebywając za granicą, centrum serwisowe musi być w stanie sprawdzić, czy dane na karcie subskrypcji (imię, nazwisko, numer subskrypcji, status LUMIX PRO, zakres usług i ich ważność) są prawidłowe i czy klient jest uprawniony do korzystania z usług dodatkowych. W związku z tym nasze centra serwisowe na całym świecie muszą mieć prawo dostępu do zbieranych przez nas danych, by móc weryfikować tożsamość klienta i jego prawo do korzystania z poszczególnych usług oraz zapobiegać nadużyciom.

Gdzie przechowujemy dane osobowych użytkowników?

Dane użytkowników są przetwarzane i udostępniane usłudze w certyfikowanych centrach danych (z certyfikatem ISO 27001) w Europie.

Jak chronimy dane osobowe użytkowników?

Dane osobowe użytkowników są chronione z wykorzystaniem najnowszych standardów technicznych i organizacyjnych. Aby zabezpieczyć proces przetwarzania danych osobowych, dostęp do nich umożliwiamy wyłącznie osobom, które mają uprawnienia dostępu do tego typu informacji. Dane użytkowników są przechowywane w związku z subskrypcją usługi LUMIX PRO tak długo, jak długo potrzebujemy ich, by świadczyć tę usługę, tak długo, jak wymaga tego obowiązujące prawo, lub do momentu otrzymania prośby o ich usunięcie od użytkownika.

Przekazywanie danych osobowych

Internet to środowisko o zakresie globalnym. Korzystając z usługi, użytkownik przesyła nam informacje drogą elektroniczną, co oznacza, że zależnie od jego lokalizacji dane te mogą być przekazywane przez Internet międzynarodowo. Należy pamiętać, że Internet nie jest bezpiecznym środowiskiem, a niniejsze Zasady ochrony prywatności dotyczą wyłącznie wykorzystania i publikowania przez nas danych osobowych użytkowników, które są w naszym posiadaniu i które możemy kontrolować. Ze względu na charakter sieci Internet wszelkie transmisje danych użytkownik wykonuje na własne ryzyko.

Podsumowanie

Niniejsze Zasady ochrony prywatności stanowią Załącznik nr 2 uzupełniający Zasady ochrony prywatności z marca 2018 roku dostępne pod adresem www.panasonic.com/uk/privacy-policy

Wiesbaden, styczeń 2019 roku