Privacybeleid voor Panasonic LUMIX PRO Service

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die worden verzameld, opgeslagen, verwerkt en overgedragen in het kader van lidmaatschap van LUMIX PRO. De verantwoordelijke instantie is:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Str. 43
65203 Wiesbaden

Mocht u vragen hebben betreffende gegevensbescherming in Europa, neem dan contact op met

Panasonic Marketing Europe GmbH
The Data Protection Officer
Hagenauer Str. 43
65203 Wiesbaden
of via e-mail: datenschutz@eu.panasonic.com

De autoriteit voor gegevensbescherming verantwoordelijk bij klachten is

The Hessian Data Protection Official
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden
of via e-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Welke informatie verzamelen wij over u?

Het is noodzakelijk om een account aan te maken indien u gebruik wenst te maken van de wereldwijde LUMIX PRO service. De volgende gegevens worden hiervoor verzameld en opgeslagen.

Titel
Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Productregistratie (modellen camera en lenzen/objectieven)
Geüploade kopie van de facturen ter verificatie van de aankoop

De volgende gegevens worden toegevoegd door Panasonic als het account van een lid wordt aangemaakt.

Status (Red/Silver/Gold/Platinum/Black), afhankelijk van het aantal geregistreerde LUMIX producten, of alleen op uitnodiging door Panasonic in het geval van de service Zwart.
LUMIX PRO lidmaatschapsnummer en intern databasenummer van de klant
Begin- en vervaldatum van het programma / einde van de service.

Wat doen we met uw persoonlijke informatie?

Verlening van de service.

Overdracht van de gegevens

Als een klant een probleem heeft in het buitenland en gebruik maakt van de service, moet het servicecentrum in staat zijn om te controleren of de informatie op de klantenkaart juist is (voornaam, achternaam, lidmaatschapsnummer, LUMIX PRO status, serviceaanbod en geldigheid) en of deze klant recht heeft op extra service. Om deze reden is het noodzakelijk dat onze wereldwijde servicecentra leesrechten hebben op de gegevens die door ons zijn verzameld, om de klant en de services waar hij/zij recht op heeft te verifiëren en op die manier misbruik te voorkomen.

Waar slaan we uw persoonlijke informatie op?

Uw gegevens worden verwerkt in gecertificeerde datacentra (ISO 27001) in Europa en worden beschikbaar gesteld voor de service.

Hoe beschermen we uw persoonlijke informatie?

We nemen alle meest recente technische en organisatorische maatregelen om uw informatie te beschermen. Om het verwerken van uw persoonlijke gegevens te beschermen, beperken we toegang tot deze informatie tot die personen die de informatie nodig hebben en die geautoriseerd zijn om deze informatie te bekijken. Uw gegevens worden opgeslagen in het kader van het LUMIX PRO-lidmaatschap zolang we ze nodig hebben voor het uitvoeren van de services, zolang het opslaan vereist wordt door wettelijke bepalingen of tot het moment dat u verzoekt om ze te verwijderen.

Overdracht van uw persoonlijke informatie

Het Internet is een globale omgeving. Door gebruik te maken van de service stuurt u ons elektronisch informatie door en deze gegevens kunnen via het internet internationaal verstuurd worden, afhankelijk van uw locatie. Let op: het internet is geen veilige omgeving en deze verordening gegevensbescherming is alleen van toepassing op ons gebruik en onze publicatie van uw persoonlijke informatie voor zover ze in ons bezit is en onder onze controle is. In het licht van het open karakter van het internet zijn alle overdrachten via het internet op eigen risico.

Slotclausule

Dit privacybeleid vormt bijlage 2 voor ons privacybeleid van maart 2018, dat als aanvulling dient en dat u kunt bekijken op www.panasonic.com/uk/privacy-policy

Wiesbaden januari 2019