LUMIX PRO Warunki Korzystania v1.1

Ostatnio aktualizowane 9 listopada 2021

Członkostwo klubu Lumix PrO

Niniejsze warunki mają zastosowanie do członkostwa w usługach LUMIX PRO i LUMIX PRO Services („LPS”) oraz korzystania z wszelkich korzyści wynikających z członkostwa, jak określono w niniejszym dokumencie. Panasonic może od czasu do czasu aktualizować niniejsze Warunki użytkowania bez uprzedniego powiadomienia. Należy okresowo przeglądać aktualne Warunki użytkowania, odwiedzając swoje konto LPS online lub prosząc o kopię aktualnych warunków od zespołu administracyjnego członkostwa LPS.

Członkostwo LPS jest oferowane w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Szwecji, Słowacji i Wielkiej Brytanii przez Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy.

Członkostwo LPS oferuje w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie firma Panasonic Corporation of North America, Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490, Stany Zjednoczone.

Członkostwo w programie LUMIX PRO w Australii jest oferowane użytkownikom przez firmę Panasonic Australia Pty Ltd (ABN 001 592 187), Level 1, 1 Innovation Road, Macquarie Park NSW, Australia.

1.

Definicje

1.1
„Ty”, „Twój” i „Klient” oznaczają członka lub nabywcę Usług LUMIX PRO lub członkostwo LUMIX PRO.
1.2
„My”, „Nas”, „Nasz” i „Panasonic” oznaczają wszelkie operacje należące w całości do Panasonic Corporation, Japonia.
1.3
„LUMIX” oznacza gamę korpusów i obiektywów aparatów produkowanych przez firmę Panasonic.
1.4
„Profesjonalne” oznacza zastosowanie gamy kwalifikujących się produktów do LUMIX PRO zgodnie z definicją firmy Panasonic.
1.5
„Sprzęt” oznacza poszczególne pozycje produktów z asortymentu kwalifikujących się produktów zgodnie z definicją firmy Panasonic.
1.6
„Okres członkostwa” oznacza okres od pierwszej rejestracji do wygaśnięcia, zwykle jeden (1) rok.
1.7
„Usługa LUMIX PRO” lub „LPS” oznacza poziom usług świadczonych w ramach poziomów Silver, Gold, Platinum lub Black LUMIX PRO , zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie i właściwym dla kraju zamieszkania użytkownika .
1.8
„LUMIX PRO” oznacza nadrzędny program działalności, na który składa się platforma rejestracyjna, na której dostępna jest Usługa LUMIX PRO lub LPS.
1.9
„LUMIX PRO Hotline” lub „Hotline” oznacza usługi opisane w punkcie 7.3 poniżej.
1.10
„Usługa odbioru i zwrotu” oznacza usługi opisane w punkcie 5 poniżej.
1.11
„Naprawa szybka” oznacza usługi opisane w punkcie 6 poniżej.
1.12
„Docelowe czasy realizacji” oznaczają czas potrzebny na wykonanie naprawy po jej zakończeniu. Zarezerwowane w Serwisie zgodnie z punktem 4.3.
1.13
„Usługa Konserwacyjna” oznacza usługi opisane w Artykule 7 poniżej.
1.14
„Kalibracja obiektywu” oznacza usługi opisane w punkcie 7.2 poniżej.
1.15
„Aktualizacja oprogramowania” oznacza usługi opisane w punkcie 8 poniżej.
1.16
„Terytorium” oznacza Japonię, Stany Zjednoczone, Kanadę, Austrię, Belgię, Czechy, Francję, Niemcy, Irlandię, Włochy, Polskę, Hiszpanię, Szwecję i Wielką Brytanię
1.17
Terytorium „domowe” oznacza Terytorium, które zawiera zarejestrowany adres pocztowy członka, pojawia się w jego indywidualnym profilu.
1.18
Terytorium „Odwiedzone” oznacza Terytorium, na którym członek przebywa poza jego terytorium „Ojczystym”, które oferuje program LPS.
1.19
„Dzień Roboczy” oznacza od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00 z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy.
2.

Czym jest członkostwo LPS?

2.1
Członkostwo w LPS zapewnia właścicielowi profesjonalnego sprzętu LUMIX korzyści, takie jak skrócenie czasu realizacji naprawy i corocznej kontroli stanu technicznego świadczonej przez własne specjalistyczne centra naprawcze lub punkty serwisowe Panasonic, które zostały autoryzowane przez firmę Panasonic do świadczenia usług LPS, dostęp wypożyczania i oceny sprzętu, dodatkowych i wyłącznych informacji o produktach i usługach LUMIX, zaproszeń na imprezy dla członków oraz bezpośredniego dostępu do przedstawicielstwa LUMIX na głównych imprezach marketingowych Panasonic.
2.2
Członkostwo LPS oferuje członkom różny zakres usług w zależności od poziomu członkostwa, regionu i kraju zamieszkania:
2.2.1
Świadczenia z tytułu naprawy i wypożyczenia sprzętu zapasowego LPS (zgodnie z definicją w punkcie 7.2. niniejszych Warunków użytkowania) są zapewniane mieszkańcom krajów określonych w punkcie 5.
2.3
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z członkostwem LPS ogólnie lub konkretnie członkostwem, prosimy o kontakt z Zespołem Administracji Członkostwem LPS;
Wszyscy klienci korzystający z tych usług w Japonii powinni zamiast tego zapoznać się z https://eww.pavc.panasonic.co.jp/lps/
Australia: https://lumixpro.panasonic.com.au/
3.

Jak stać się członkiem LPS

3.1
Członkostwo LPS jest dostępne dla osób z krajów uczestniczących w LPS (patrz ZAŁĄCZNIK 1) w wieku powyżej 18 lat, które posiadają i zarejestrują kwalifikujący się sprzęt LUMIX.
3.2
Obecnie członkostwo LPS jest dostępne tylko dla osób, które posiadają i zarejestrują określony profesjonalny sprzęt LUMIX. Aktualną listę produktów kwalifikujących się do członkostwa LPS oraz ich status LPS można znaleźć na stronie https://www.lumix-pro.com. Tylko sprzęt wymieniony jako kwalifikujący się w programie członkostwa LPS będzie liczony do statusu członkostwa.
3.3
Obecnie dostępne są trzy (3) poziomy członkostwa LPS, w ramach których dostępne będą publicznie dostępne usługi i korzyści części LUMIX PRO (srebrny, złoty, platynowy), patrz punkt 4.3. niniejszych Warunków użytkowania. Twoje poziomy członkostwa zależą wyłącznie od kwalifikującego się sprzętu posiadanego i zarejestrowanego przez Ciebie.
3.3.1
Dostępny jest jeden dodatkowy poziom członkostwa LPS (CZARNY), który jest dostępny tylko za zaproszeniem, zaproszenia mogą być wydawane tylko przez członków zespołu LUMIX PRO w firmie Panasonic.
3.4
Możesz zarejestrować się, posiadając tylko 1 kwalifikujący się korpus aparatu i 1 kwalifikujący się obiektyw, w którym to momencie otrzymasz kartę członkowską RED. Pełne członkostwo będzie dostępne po zarejestrowaniu minimalnego poziomu kwalifikującego sprzętu dla określonego poziomu, a następnie kwalifikujesz się do odpowiedniego statusu członkostwa i otrzymujesz związane z nim korzyści w miarę dodawania dodatkowego sprzętu do Twojego profilu.
3.5
Rejestracja w celu uzyskania członkostwa LPS jest prosta: wystarczy zarejestrować swoje dane i posiadane produkty on-line na stronie https://www.lumix-pro.com. Po zarejestrowaniu Twoje konto zostanie zweryfikowane (co może potrwać do 14 dni), po jego zweryfikowaniu otrzymasz pakiet powitalny i będziesz mógł zacząć otrzymywać korzyści LUMIX PRO.
3.6
Członkostwo w LPS ściśle podlega niniejszym warunkom. Jeśli w dowolnym momencie zdecydujesz, że nie chcesz być członkiem lub nie akceptujesz tych warunków, musisz natychmiast anulować członkostwo, kontaktując się z zespołem administracyjnym członkostwa LPS w formie pisemnej lub e-mailem lub korzystając z opcji „Anuluj członkostwo” funkcji w Twoim profilu LPS.
3.7
Panasonic może anulować Twoje członkostwo w dowolnym momencie bez zwrotu kosztów i wycofać wszystkie niewykorzystane korzyści, jeśli nie zastosujesz się do niniejszych Warunków użytkowania.
3.8
Po zaakceptowaniu członkostwa LPS (Silver, Gold, Platinum, Black), otrzymasz Kartę Członkowską i zestaw naklejek identyfikacyjnych LPS, które zostaną wysłane na Twój zarejestrowany stały adres. Jeśli Twój poziom członkostwa zmieni się w dowolnym momencie po otrzymaniu karty członkowskiej, nowa karta nie zostanie automatycznie wydana do czasu odnowienia członkostwa.
3.9
Twoja karta członkowska zawiera numer twojego konta członkowskiego, który będziesz musiał podać przy składaniu wniosku o jakąkolwiek z korzyści LPS, takich jak rezerwacja naprawy lub usługi.
3.10
Twoja karta członkowska pozostaje własnością Panasonic. Tylko Ty możesz używać karty i musisz ją nam zwrócić na żądanie. W przypadku zgubienia lub kradzieży karty członkowskiej należy nas poinformować.
3.11
Twoje członkostwo LPS wygasa po 1 roku od pierwszej rejestracji. Twój poziom członkostwa zostanie przeliczony na 30 dni przed rocznicą Twojej pierwszej rejestracji w systemie LPS dla kolejnych lat członkostwa. Upewnij się, że rejestracja kwalifikującego się sprzętu w LPS jest zawsze aktualna.
3.12
Naklejki identyfikacyjne LPS rozprowadzane w ramach Pakietu Powitalnego wskazują liczbę pakietów usług, do których jesteś uprawniony zgodnie z poziomem członkostwa w danym okresie, ale maksymalna łączna liczba poszczególnych elementów nie może zostać przekroczona w okresie członkostwa.
3.13
Twoje konto członkowskie musi być prowadzone na Twoje nazwisko i zarejestrowane na Twój stały adres (który może być używany przez Panasonic do komunikacji z Tobą). Będziesz odpowiedzialny za rejestrację prawidłowych i dokładnych informacji w komunikacji członkowskiej. Wszelkie nieprawidłowe informacje doprowadzą do anulowania członkostwa, jak określono w punkcie 8.
3.14
Musisz upewnić się, że Twój profil LPS jest aktualizowany o wszelkie zmiany zarejestrowanego sprzętu lub danych osobowych za pośrednictwem witryny internetowej członków LPS pod adresem https://www.lumix-pro.com. Poziomy członkostwa i korzyści nie podlegają przeniesieniu. Usługa LPS jest oferowana tylko na przedmioty zarejestrowane. Elementy niezarejestrowane będą traktowane jako standardowe elementy usługi nieobjęte usługą LPS.
3.15
Panasonic zastrzega sobie prawo do odmowy członkostwa w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
3.16
Informujemy, że świadczenie LPS w Czechach, Słowacji i Polsce zostanie zakończone z dniem 31 stycznia 2022 roku z wyjątkiem Członków LPS, którzy zarejestrowali Członkostwo LPS w Czechach, Słowacji i Polsce do dnia 31 stycznia 2022 roku do godz. 23:59:59 CET. Rejestracja w celu uzyskania członkostwa LPS dokonana po tym terminie nie będzie weryfikowana pozytywnie, ponieważ zostanie oceniona jako rejestracja z kraju nieuczestniczącego w LPS (patrz ZAŁĄCZNIK 1). Prawidłowe konta członkostwa LPS w Czechach, Słowacji i Polsce zarejestrowane lub przedłużone do 31 stycznia 2022 r. nie będą mogły zostać ponownie odnowione, ale będą dostępne, a LPS będzie dostępny dla właściciela konta do wygaśnięcia członkostwa. Data wygaśnięcia nie będzie dłuższa niż 1 rok od rejestracji lub ostatniego odnowienia konta członkowskiego LPS w Czechach, Słowacji i Polsce, a po tym terminie konto członkowskie LPS zostanie zlikwidowane. Datę wygaśnięcia można sprawdzić na koncie Członka LPS, a najpóźniejszą możliwą datą wygaśnięcia jest 31 stycznia 2023 roku, po której świadczenie dowolnego LPS w Czechach, na Słowacji i w Polsce zostanie zakończone bez wyjątków.
4.

Poziom członkostwa LPS

4.1
Twój poziom członkostwa LPS będzie zależał od posiadanego i zarejestrowanego sprzętu LUMIX. Minimalny poziom ilości sprzętu wymaganego dla każdego poziomu członkostwa fotograficznego są określone w tabeli 4.3 poniżej.
4.2
Aktualną listę produktów kwalifikujących się do członkostwa LPS oraz ich status LPS można znaleźć na stronie https://lumix-pro.com. Tylko sprzęt wymieniony jako kwalifikujący się w ramach programu członkowskiego LPS będzie liczyć się do statusu członkostwa.
4.2.1
Obiektywy kwalifikujące do wszystkich poziomów LUMIX PRO zostały wymienione poniżej.
Obiektyw Komentarz
Leica 12mm f/1.4 (H-X012)
Leica 15mm f/1.7 (H-X015)
Leica 25mm f/1.4 (H-X025)
Leica 25mm f/1.4 (H-XA025)
Leica 42.5mm f/1.2 (H-NS043)
Leica 45mm f/2.8 (H-ES045)
Leica 8-18mm f/2.8-4 (H-E08018)
Leica 10-25mm f/1.7 (H-X1025)
LUMIX 12-35mm f/2.8 II (H-HSA12035)
Leica 12-60mm f/2.8-4 (H-ES12060)
LUMIX 35-100mm f/2.8 II (H-HSA35100)
Leica 100-400mm f/4-6.3 (H-RS100400)
Leica 200mm f/2.8 (H-ES200)
Leica 50-200mm f/2.8-4 (H-ES50200)
LUMIX 35-100mm f/2.8 (H-HS35100)
LUMIX 12-35mm f/2.8 (H-HS12035)
Leica 25-50mm f/1.7 (H-X2550)
LUMIX PZ 45-175mm f/4-5.6 (H-PS45175)
LUMIX PZ 14-42mm (H-PS14042)
LUMIX S PRO 24-70 f/2.8 (S-E2470) Wyjątek
LUMIX S 24-105mm f/4 (S-R24105) Wyjątek
LUMIX S PRO 70-200mm f/4 (S-R70200) Wyjątek
LUMIX S PRO 50mm f/1.4 (S-X50) Wyjątek
LUMIX S PRO 70-200mm f/2.8 (S-E70200) Wyjątek
LUMIX S PRO 16-35mm f/4 (S-R1635) Wyjątek
LUMIX S 20-60mm f/3.5-5.6 (S-R2060) Wyjątek
LUMIX S 85mm F1.8 (S-S85) Wyjątek
LUMIX S 70-300mm F4.5-F5.6 MACRO O.I.S (S-R70300) Wyjątek
LUMIX S 50mm F1.8 (S-S50) Wyjątek
LUMIX S 24mm F1.8 (S-S24) Wyjątek
LUMIX S 35mm F1.8 (S-S35) — NOWY Wyjątek
4.2.2
Dodatkowe obiektywy kwalifikujące do poziomów RED, SILVER oraz GOLD zostały wymienione poniżej.
Obiektyw Komentarz
LUMIX 12-60mm f/3.5-5.6 (H-FS12060)
LUMIX 14-140mm f/3.5-5.6 (H-FSA14140)
LUMIX 45-200mm f/4-5.6 (H-FSA45200)
Obiektywy wymienione w tej sekcji liczą się do kwalifikujących się poziomów członkostwa wymienionych powyżej, ale nie będą kwalifikować się do żadnych działań konserwacyjnych zawartych w ramach członkostwa LUMIX PRO.
4.2.3
Kwalifikujące się korpusy aparatów fotograficznych
Aparaty Komentarz
LUMIX G80
LUMIX GH4
LUMIX GH4R
LUMIX GH5
LUMIX GH5s
LUMIX G9
LUMIX S1
LUMIX S1R
LUMIX S5
LUMIX BGH1
LUMIX GH5M2
LUMIX BS1H
LUMIX GH6
4.2.4
Aparaty wymienione w tej sekcji kwalifikują się do wskazanego poziomu członkostwa bez konieczności rejestracji dodatkowych elementów. Klient, który zarejestruje te produkty wraz z innym sprzętem, będzie miał wszystkie swoje urządzenia zakwalifikowane do poziomu określonego w tej sekcji i otrzyma wszystkie korzyści związane z tym poziomem.
Aparat Poziom
LUMIX S1H GOLD
4.3
Minimalne wymagania sprzętoe
  Aparaty   Obiektywy
SILVER Musisz posiadać i zarejestrować przynajmniej 1 kwalifikujący się aparat  &  Musisz posiadać i zarejestrować przynajmniej 3 kwalifikujące się obiektywy
GOLD Musisz posiadać i zarejestrować przynajmniej 2 kwalifikujące się aparaty  &  Musisz posiadać i zarejestrować przynajmniej 3 kwalifikujące się obiektywy
PLATINUM Musisz posiadać i zarejestrować przynajmniej 3 kwalifikujące się aparaty  &  Musisz posiadać i zarejestrować przynajmniej 5 kwalifikujących się obiektywów
Wszystkie urządzenia wymagają ważnego numeru seryjnego, aby kwalifikować się do członkostwa LUMIX PRO. Zarejestruj swój sprzęt na https://www.lumix-pro.com
Sprzęt przedstawiony w pkt 4.2.2 i 4.2.4 stanowi wyjątek od wymagań sprzętowych przedstawionych w pkt 4.3.
4.4
Lista kwalifikującego się sprzętu i związany z nim poziom członkostwa będzie okresowo aktualizowany. Panasonic zastrzega sobie prawo do zmiany zarówno wymogów członkostwa, jak i poziomu statusu w dowolnym momencie bez powiadomienia. Powinieneś okresowo przeglądać listę wyposażenia i poziomów statusu.
4.5
W przypadku zmiany przez firmę Panasonic listy kwalifikującego się sprzętu według poziomu w trakcie okresu członkostwa, nowa lista sprzętu będzie miała zastosowanie wyłącznie do nowych rejestracji lub odnowień dokonanych po dacie publikacji. Tylko zmiany, które promują status członka, będą obowiązywać przez pozostałą część bieżącego okresu członkostwa (tj. zarejestrowany członek nie zostanie zdegradowany w trakcie roku członkostwa).
4.6
Lista sprzętu kwalifikującego opublikowana w dniu rejestracji będzie ważna przez ten okres członkostwa (z zastrzeżeniem powyższego wyjątku), a lista opublikowana w dniu odnowienia będzie ważna przez kolejny rok członkostwa. Upewnij się, że sprawdziłeś ostatnią opublikowaną listę podczas rejestracji i odnawiania członkostwa.
4.7
W przypadku, gdy Panasonic zmieni listę kwalifikującego się sprzętu w trakcie okresu członkostwa, wszelkie zmiany, które skutkowałyby obniżeniem statusu członkostwa w przypadku już przyznanego członkostwa, nie będą obowiązywać przez pozostałą część tego okresu członkostwa. Lista sprzętu kwalifikującego będzie obowiązywać przy przeliczaniu członkostwa na początku każdego okresu członkostwa oraz w przypadku wszystkich nowych rejestracji dokonanych po dacie publikacji.
4.8
Jeśli w trakcie okresu członkostwa usuniesz elementy ze swojego profilu członkostwa, co oznacza, że nie spełnisz kryteriów kwalifikacyjnych tego poziomu, wówczas poziom członkostwa przyznany na początku okresu członkostwa zostanie zachowany do końca bieżącego okres członkostwa, pod warunkiem, że niższy poziom jest tylko o 1 poziom niższy niż przydzielony poziom członkostwa.
4.9
Poziom członkostwa jest resetowany na koniec okresu członkostwa, a na początku nowego okresu członkostwa przeprowadzany jest nowy audyt wyposażenia, tak aby na nowy okres członkostwa przyznany został właściwy poziom członkostwa.
4.10
Jeśli członek doda nowy sprzęt do swojego profilu członkostwa w okresie członkostwa, poziom członkostwa zostanie, w stosownych przypadkach, podwyższony do odpowiedniego nowego poziomu członkostwa na pozostałą część okresu członkostwa, po uiszczeniu wszelkich wymaganych opłat, będą kwalifikować się do dodatkowych usług na zasadzie proporcjonalnej.
4.11
Jeżeli zarejestrowany poziom sprzętu w ramach profilu członkostwa spadnie poniżej minimalnego poziomu progowego członkostwa SILVER, indywidualne konto członkowskie zostanie zawieszone, a do członka zostanie wysłane powiadomienie, jeśli nie nastąpi zmiana w sprzęcie zarejestrowanym w ramach profilu członkostwa po upływie 28 dni od powiadomienia indywidualne konto członkowskie zostanie zlikwidowane, a profil członkowski usunięty.
4.12
Członkowie LUMIX PRO mogą oferować członkostwo na poziomie BLACK. Poziom CZARNY to tylko zaproszenie, a zaproszenie zostanie wystawione przez regionalny zespół LUMIX PRO, dla odpowiedniego członka. Nie będą prowadzone żadne negocjacje ani korespondencja dotycząca potencjalnego członkostwa w poziomie LUMIX PRO BLACK. Kryteria członkostwa w poziomie LUMIX PRO BLACK mogą się różnić w zależności od osoby lub regionu.
5.

Członkostwo LPS – korzyści z tytułu pożyczki na zabezpieczenie awaryjne i naprawę

5.1
Ta klauzula ma zastosowanie WYŁĄCZNIE do członkostwa LPS w następujących krajach uczestniczących: tych, które są oznaczone jako „Dostępne” w tabeli w Załączniku 1.
5.1.1
Niniejsza klauzula może zostać zmieniona przez Promotora, jeśli zakres krajów: uczestnictwo jest przedłużone.
Poniższe korzyści związane z naprawą i wypożyczeniem sprzętu zapasowego są dostępne tylko w krajach wymienionych powyżej.
5.2
Korzyści Członka LPS w zależności od poziomu członkostwa:
KORZYŚCI
  DOCELOWY CZAS REALIZACJI WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU ZAPASOWEGO DOSTĘPNE W
SILVER 5 dni roboczych Oferowane, jeśli nie można dotrzymać czasu realizacji TYLKO Europa
GOLD 3 dni robocze Oferowane, jeśli nie można dotrzymać czasu realizacji TYLKO Europa
PLATINUM 2 dni robocze Oferowane, jeśli nie można dotrzymać czasu realizacji Europa, USA, Kanada
BLACK 2 dni robocze Zawsze oferowane Europa, USA, Kanada, Japonia
5.2.1
Docelowe Czasy Realizacji będą miały zastosowanie tylko do maksymalnie trzech (3) produktów obsługiwanych w danym czasie dla każdego członka.
5.2.2
Docelowe czasy realizacji dotyczą napraw gwarancyjnych i niegwarancyjnych na korpus aparatu.
5.3
Docelowe czasy realizacji nie są gwarantowane. Jednak zarówno Panasonic, jak i autoryzowane zakłady naprawcze w celu świadczenia usług LUMIX PRO, dołożą starań, aby dotrzymać podanych powyżej czasów docelowych.
5.4
Docelowe czasy realizacji są oparte na dniach roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w danym kraju) i uznaje się, że rozpoczyna się dzień roboczy po otrzymaniu produktu przez zakład naprawczy i kończy się w dniu, w którym produkt jest gotowy do opuścić zakład naprawczy. Nie obejmuje czasu spędzonego na wysyłce ani czasu spędzonego na oczekiwaniu na informacje od klienta niezbędne do zakończenia naprawy, takie jak brak dokumentacji lub akceptacja szacunkowych kosztów naprawy na przykład w przypadku napraw nieobjętych gwarancją.
5.5
Docelowe Czasy Realizacji nie mają zastosowania do napraw członkostwa na żadnym z następujących terytoriów: Francuskie Terytoria Zamorskie; Wyspy Kanaryjskie; Ceuta; Gibraltar, Isle of Man, Scilly Isles, szkockie wyżyny i wyspy.
5.6
W stosownych przypadkach i w zależności od poziomu członkostwa i dostępności wypożyczonego sprzętu, wypożyczenie sprzętu zapasowego zostanie zaoferowane w przypadku, gdy nie można osiągnąć docelowego czasu realizacji, i będzie oferowane ściśle zgodnie ze standardowymi Warunkami Wypożyczenia Panasonic, które uważa się za zaakceptowane, jeśli potwierdzisz lub poprosisz o pożyczkę za pośrednictwem swojego członkostwa w LPS.
5.7
Docelowe Czasy Realizacji i Wypożyczenie Sprzętu Zapasowego mają zastosowanie wyłącznie w przypadku napraw autoryzowanych do realizacji w ramach członkostwa LPS określonych w klauzuli 7 poniżej.
5.8
Wypożyczony sprzęt jest udostępniany członkom LUMIX PRO w zależności od dostępności. Panasonic dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć sprzęt pożyczkowy tego samego lub równoważnego modelu, jeśli nie będzie on dostępny, zaoferowany zostanie model zgodny lub równoważny. Jeśli dwa wnioski o wypożyczenie zostaną złożone w tym samym czasie, to pierwszeństwo, wtedy wyższy poziom otrzyma sprzęt priorytetowy.
5.9
W przypadku napraw pogwarancyjnych, użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie wszystkich stosownych kosztów związanych z serwisowaniem lub naprawą sprzętu, w tym (między innymi) kosztów dostawy oraz wszelkich obowiązujących podatków i opłat jakie mogą być wymagane w kraju, w którym sprzęt zostaje przekazany do naprawy.
5.10
Wszystkie korzyści są uzależnione od dostępności i mogą ulec zmianie oraz zostać wycofane lub zmienione w dowolnym momencie według wyłącznego uznania Panasonic. Panasonic zastrzega sobie bez ograniczeń prawo do wprowadzania wyłączeń lub wyjątków od dostępności korzyści. Mogą również obowiązywać lokalne odmiany opublikowanych korzyści wynikających z członkostwa.
5.11
Korzyści nie można ich przenosić. Tylko zarejestrowany członek LPS może ubiegać się o korzyści wynikające z członkostwa i tylko w odniesieniu do sprzętu zarejestrowanego i legalnie posiadanego przez tego członka. Nie możesz ubiegać się o świadczenia dla jakiejkolwiek innej osoby lub niezarejestrowanego sprzętu, ani zezwalać innym osobom na ubieganie się o świadczenia w Twoim imieniu.
5.12
Nie można ubiegać się o świadczenie z mocą wsteczną, tj. poprzez ubieganie się o świadczenie, do którego miałeś prawo wystąpić, ale o które nie ubiegałeś się w czasie, gdy miałeś do tego prawo.
5.13
Korzyści mogą być dodawane lub usuwane przez Panasonic w dowolnym momencie. Korzyści strony trzeciej są dostarczane w dobrej wierze przez Panasonic w imieniu strony trzeciej, ale korzyści będą dostępne zgodnie z Warunkami określonymi przez stronę trzecią.
5.14
Wszystkie naprawy świadczone w ramach tego programu podlegają ogólnym warunkom naprawy firmy Panasonic oraz warunkom wszelkich autoryzowanych punktów naprawczych świadczących takie usługi.
5.15
Oprócz korzyści określonych powyżej, Panasonic może udostępnić członkom LPS dodatkowe korzyści lub oferty promocyjne w oparciu o status członkostwa i poziom wykorzystania usług członkowskich LPS, w tym (ale nie wyłącznie): usługi naprawcze, sprzęt do wypożyczenia; promocje wysyłki i dostawy; ankiety oraz oferty produktów firmy Panasonic i osób trzecich.
5.16
PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE CZŁONKOSTWO LPS NIE WPŁYWA ANI NIE ROZSZERZA TWOICH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK GWARANCJI HANDLOWYCH PANASONIC UDZIELONEJ Z TWOIM PRODUKTEM W CZASIE ZAKUPU LUB TWOICH USTAWOWYCH PRAW.
5.16.1
Ogólnoeuropejska Gwarancja Standardowa obejmuje produkty zakupione na terenie EOG. Ograniczona Gwarancja Światowa może mieć zastosowanie, jeśli produkt został zakupiony poza EOG, ale w kraju uczestniczącym. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.panasonic.com/pl/gwarancja.html.
5.17
W przypadku osób zamieszkałych w EOG produkty importowane spoza EOG lub produkty podrabiane lub w jakikolwiek sposób naruszające prawa własności intelektualnej grupy spółek Panasonic nie będą kwalifikować się do korzystania z tych Usług. W celu uniknięcia wątpliwości oznacza to, że produkty te nie będą kwalifikować się do rejestracji i nie będą korzystać z żadnej z Usług świadczonych w ramach LUMIX PRO. Pełne wyjątki gwarancyjne przewidziane w odpowiedniej gwarancji pozostają w mocy.
6.

Inne korzyści z członkostwa LPS

Niniejsza klauzula ma zastosowanie WYŁĄCZNIE do członkostwa LPS w poniższej części

6.1
Naprawa i wypożyczenie sprzętu zapasowego wyszczególnione w punkcie 5 powyżej nie są obecnie dostępne w krajach wymienionych jako NIEDOSTĘPNE w Załączniku 1.
6.2
Członkowie LPS w tych krajach nie są obecnie uprawnieni do jakiejkolwiek naprawy LPS lub wypożyczenia sprzętu zapasowego w tych krajach. Jednakże, jeśli członek LPS z któregokolwiek z tych krajów odwiedzi kraj, w którym LPS świadczy usługi naprawcze określone w punkcie 5.1, może być uprawniony do naprawy zarejestrowanego sprzętu w obowiązującym czasie realizacji zgodnie z jego poziomem członkostwa (TYLKO w kolorze platynowym lub czarnym). Każda taka naprawa zostanie dokonana według uznania placówki serwisowej. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, obecnie nie ma możliwości skorzystania z wypożyczenia sprzętu zastępczego dla członka z żadnego z krajów wymienionych jako NIEDOSTĘPNE w Aneksie 1, niezależnie od poziomu członkostwa lub wizyt w innym kraju uczestniczącym. Dołożymy wszelkich starań, aby świadczyć usługi przewidziane w klauzulach 5 i 6.
6.3
Jeżeli członek wypożyczył sprzęt poza swoim Terytorium „domowym”, obowiązkiem członka jest dopilnowanie, aby sprzęt został zwrócony do kraju, z którego został wypożyczony. Jeśli sprzęt zostanie zwrócony na Terytorium „domowe”, Panasonic zastrzega sobie prawo do obciążenia członka dodatkowymi kosztami wysyłki i opłatami, które mogą być należne.
6.3
Pożyczka na naprawę i zabezpieczenie LPS oraz inne świadczenia będą dostępne dla każdego Członka LPS w Czechach, na Słowacji i w Polsce do czasu wygaśnięcia ich Członkostwa LPS i/lub anulowania konta Członkostwa LPS zgodnie z art. 3.16. niniejszych warunków, o ile nie określono inaczej w ZAŁĄCZNIKU 1.
7.

Korzystanie z członkostwa LPS

7.1
Usługi naprawcze
7.1.1
Aby skorzystać z usług naprawczych lub konserwacyjnych w ramach członkostwa LPS, wystarczy wysłać sprzęt do lokalnego autoryzowanego punktu serwisowego LPS, załączając wypełniony formularz naprawy LPS zawierający szczegóły żądania, imię i nazwisko, numer członkostwa LPS i status członkostwa LPS oraz naklejkę identyfikacyjną LPS (wydawana podczas rejestracji) w dobrze widocznym miejscu na zewnętrznym opakowaniu każdego wysyłanego przedmiotu. W przypadku naprawy gwarancyjnej prosimy o dołączenie kopii dokumentacji gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.
7.1.2
Tylko firma Panasonic i placówki serwisowe autoryzowane przez firmę Panasonic do świadczenia usług LPS mogą być używane do napraw w ramach członkostwa LPS.
7.1.3
Usługi naprawcze to naprawy, które nie są objęte naprawami gwarancyjnymi i nie są objęte usługami konserwacyjnymi, o których mowa w punkcie 7.4.
7.1.4
Członkowie LPS z poziomami członkostwa BLACK i PLATINUM mogą korzystać z usług naprawczych na terytorium „Odwiedzonym”, jeśli są dostępne.
7.1.5
Naprawy w „odwiedzonych” terytoriach nie są dostępne dla obiektywów wymienionych w punkcie 4.2.2 i wymienionych jako kwalifikujące się do poziomów członkostwa RED, SILVER i GOLD LUMIX PRO.
7.1.6
Pozycje wymienione jako „Wyjątek” w punkcie 4.2 i jego podpunktach nie będą kwalifikować się do „Usługi” zgodnie ze standardowymi Warunkami programu LUMIX PRO.
7.2
Wypożyczenie sprzętu zastępczego
7.2.1
Jeśli członkostwo uprawnia do wypożyczenia sprzętu zapasowego (patrz punkt 4 powyżej) podczas naprawy lub serwisu sprzętu, lokalny autoryzowany serwis LUMIX lub LPS skontaktuje się z Tobą w przypadku, gdy docelowy czas realizacji nie będzie mógł być spełniony.
7.2.2
Cały sprzęt wypożyczony na mocy tego postanowienia jest dostarczany wyłącznie na podstawie standardowych warunków wypożyczenia Panasonic dostarczonych wraz z wypożyczonym sprzętem, które zostaną uznane za zaakceptowane, jeśli złożysz wniosek i zaakceptujesz pożyczkę poprzez swoje członkostwo w LPS.
7.2.3
Wypożyczony sprzęt zapasowy może być dostarczony na dowolny adres w krajach uczestniczących w LPS po uzgodnieniu z lokalną placówką i może być również dostępny do odbioru na żądanie.
7.2.4
Twoim obowiązkiem jest zwrócić wypożyczony sprzęt w ciągu 3 dni od zwrotu własnego sprzętu na adres wskazany przez Panasonic lub placówkę LPS, która dostarczyła sprzęt zapasowy (lub w inny sposób uzgodniony z Panasonic na piśmie ).
7.2.5
Musisz upewnić się, że każdy wypożyczony przedmiot, w tym akcesoria, zostanie zwrócony w takim samym stanie, w jakim został dostarczony, a Ty jesteś odpowiedzialny za utratę, uszkodzenie lub kradzież wypożyczonego sprzętu i będziesz zobowiązany do zwrotu firmie Panasonic kosztów naprawy lub wymiany. Zaleca się rozważenie wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia, które pokryje wypożyczony sprzęt.
7.2.6
Panasonic zrzeka się i wyklucza wszelką odpowiedzialność w odniesieniu do jakiegokolwiek sprzętu wypożyczonego użytkownikowi w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.
7.3
Infolinia
7.3.1
W ramach programu LPS firma Panasonic udostępnia gorącą linię dla Twojego produktu na Terytorium, która oferuje priorytetowe wsparcie klienta (techniczne, naprawcze (szczegóły dotyczące „Usługi odbioru”)) przez przeszkolony personel.
7.3.2
Infolinia będzie dostępna od poniedziałku do piątku (sprawdź poniższą listę, aby sprawdzić lokalną dostępność). Obowiązują taryfy lokalne. Ceny telefonów komórkowych mogą być wyższe. Czasy pracy mogą ulec zmianie.
KRAJ NUMER TELEFONU Godziny
UK +44 (0) 33 03 33 1069 09:00─17:00
USA +1 (0) 866 LUMIX PS
+1 (0) 866 58649 77
08:00─20:00 EST
Niemcy +49 (0) 69 22 22 16 199 08:00─17:00
Francja +33 (0)170 707 699 09:00─17:00
Włochy +39 (0) 68 7500 669 09:00─18:00
Hiszpania +34 (0) 91 41 48 469 09:00─18:00
Australia +61 1300 LUMIXP (586 497) 09:00 – 17:00 AEST
Japonia +81 (0) 3 3251 2028 10:00─17:00
Irlandia +353 (0) 1 431 1056 09:00─17:00
Polska +48 22 1530087 09:00 – 17:00
Szwecja +46 (0) 856 642 606 09:00 – 17:00
Czechy/Słowacja +420 234 290 0645 09:00 – 17:00
Belgia +32 (0) 240 12349 09:00 – 17:00
Kanada +1 (0) 866 LUMIX PS
+1 (0) 866 58649 77
08:00─20:00 EST
7.4
Kontrola

W ramach członkostwa LPS Panasonic świadczy następujące usługi:

7.4.1
Kontrola stanu urządzenia LUMIX PRO obejmuje czyszczenie czujnika, czyszczenie wizjera elektronicznego oraz kontrolę zewnętrzną i czyszczenie zgodnie z wymaganiami. Firma Panasonic przekaże również zawiadomienie doradcze w przypadku wykonania dodatkowych prac, które nie są objęte standardowym programem gwarancyjnym lub częścią pakietu członkowskiego LPS. Roczna kontrola stanu jest dostępna w ramach poziomów członkostwa w LPS, jak określono w punkcie 7.6.
Możesz skontaktować się z infolinią lub przejść do https://www.lumix-pro.com, aby umówić się na usługę odbioru i zwrotu w celu przeprowadzenia corocznej kontroli stanu zdrowia.
7.4.2
Kalibracja obiektywu jest dostępna w ramach określonych poziomów członkostwa LPS, jak określono w punkcie 7.6. Firma Panasonic świadczy usługę „Kalibracji punktu ogniskowej obiektywu” dla ograniczonej liczby obiektywów. Aktualną listę obiektywów, które można skalibrować, można znaleźć na stronie https://www.lumix-pro.com.
 
Możesz skontaktować się z infolinią lub wejść na stronę https://www.lumix-pro.com, aby umówić się na usługę odbioru i zwrotu w celu wykonania usługi kalibracji.
7.4.3
Usługa kontroli stanu i kalibracji będzie wykonywana zgodnie z wytycznymi określonymi dla poziomu członków, jak określono w punkcie 7.6, od momentu otrzymania Produktu przez autoryzowane centrum serwisowe do czasu wyznaczenia Produktu jako gotowy do odebrania przez przewoźnika produktu w celu zwrotu do Ciebie.
7.4.4
Kontrola funkcjonowania jest ograniczona do liczby procesów serwisowych w okresie członkostwa w LPS, jak określono w punkcie 7.6
7.4.5
Kontrole stanu są dostępne tylko na Twoim terytorium „Ojczystym”.
7.5
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

W ramach członkostwa LPS firma Panasonic zapewnia usługę „Aktualizacji oprogramowania układowego”, w ramach kontroli stanu.

7.5.1
W ramach corocznej kontroli stanu firmy Panasonic przeprowadzi wszystkie wymagane aktualizacje oprogramowania sprzętowego zgodnie z czasami realizacji, adekwatnie do poziomu członkostwa. W przypadku, gdy aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie może zostać zakończona w określonym czasie, Panasonic niezwłocznie skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia przedłużenia lub zaoferowania jednostki zastępczej, jeśli jest ona dostępna w ramach pakietu członkowskiego.
7.5.2
Okres określony w punkcie 7.5.1 będzie liczony wyłącznie w Dniach Roboczych i od momentu otrzymania Produktu przez autoryzowane centrum serwisowe do momentu odebrania Produktu przez przewoźnika w celu zwrotu do Ciebie.
7.6
Uwzględnione opcje konserwacji
  Kontrola stanu Kalibracja obiektywu Dostępność
BLACK Nielimitowana Nielimitowana EUR, US, JPN
PLATINUM 2 korpusy 2 obiektywy EUR, US
GOLD 1 korpus 1 obiektyw EUR
SILVER - - EUR
8.

Anulowanie członkostwa

8.1
Użytkownik ma prawo do anulowania członkostwa LPS w dowolnym momencie. Możesz to zrobić, kontaktując się z zespołem administracyjnym członkostwa LPS w formie pisemnej lub e-mail, korzystając z adresów e-mail w punkcie 2.3 lub korzystając z funkcji „Anuluj członkostwo” w swoim profilu LPS.
8.2
Twoje członkostwo i konto LPS mogą zostać natychmiast wyłączone lub wypowiedziane przez Panasonic, jeśli naruszysz niniejsze Warunki użytkowania lub jeśli, według wyłącznego uznania Panasonic, okaże się, że korzystasz ze swojego członkostwa i/lub usług oferowanych w ramach w niewłaściwy sposób w dowolnym momencie.
8.3
Ponadto Panasonic zastrzega sobie prawo do anulowania członkostwa według własnego uznania, jeśli uzna to za konieczne lub właściwe.
8.4
W przypadku, gdy Panasonic anuluje Twoje członkostwo i usunie Twoje konto, Twoje dane zostaną usunięte w ciągu 24 godzin i nie będzie można ich odzyskać.
8.5
Wszelkie zbierane przez nas dane osobowe będą zgodne z naszą Polityką prywatności. Po anulowaniu członkostwa Twoje konto LPS zostanie anulowane, a Twoje dane osobowe usunięte w ciągu 24 godzin, zgodnie z naszą Polityką prywatności i wszelkimi obowiązującymi przepisami. Utracisz wówczas prawo do jakichkolwiek korzyści oferowanych przez członkostwo LPS i nie będziesz już mieć dostępu do swojego konta.
8.6
Usunięcie jest nieodwracalne i nie ma możliwości przywrócenia członkostwa LPS po jego anulowaniu. Jeśli jednak chcesz ponownie dołączyć w dowolnym momencie, możesz po prostu zarejestrować się jako nowy członek, jak opisano powyżej.
8.7
Jeśli Panasonic anuluje członkostwo jakiejkolwiek osoby, Panasonic nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek składek członkowskich, w części lub w całości, wpłaconych za bieżący lub poprzednie okresy członkostwa.
8.8
Jeśli członek zrezygnuje z członkostwa w ciągu 30 dni od opłacenia okresu członkostwa, wówczas członek będzie uprawniony do pełnego zwrotu opłaty członkowskiej, jeśli nie będzie miał żadnych korzyści z programu, z którego skorzystał członek i tylko po zwrocie członkostwa Karta członka za dany okres została zwrócona Panasonic na adres podany na karcie członkowskiej.
8.9
Panasonic zastrzega sobie prawo do wycofania programu LUMIX PRO w dowolnym momencie.
9.

Dane osobowe

9.1
Wszystkie Dane Osobowe będą gromadzone zgodne z naszą Polityką Prywatności. Dlatego prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności dla swojego kraju zamieszkania. Możemy być zmuszeni do przekazania Twoich danych osobowych innym podmiotom stowarzyszonym Panasonic w celu świadczenia wymaganych przez Ciebie Usług lub wszelkich innych usług/pomocy, o które prosisz. Wszystkie podmioty stowarzyszone Panasonic są zobowiązane do przestrzegania zasad ochrony prywatności określonych w naszej Globalnej Informacji o Ochronie Prywatności https://www.panasonic.com/global/privacy-policy.html.
9.2
W przypadku osób zamieszkałych w Europie lub EOG należy zapoznać się z europejską polityką prywatności https://www.panasonic.eu/privacy.html, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania i gromadzenia gromadzonych przez nas danych osobowych.
10.

Pozostałe kwestie

10.1
Wszelkie zapytania dotyczące członkostwa LPS należy kierować do zespołu administracyjnego członkostwa LPS za pośrednictwem lokalnego adresu e-mail zgodnie z punktem 2.3. Wszelkie reklamacje należy również kierować do zespołu administracyjnego LPS Membership za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10.2
Ponadto informacje o Tobie i Twoim członkostwie mogą być wykorzystywane przez Panasonic do sprawdzania korzystania przez Ciebie z usług LPS i/lub do przeglądania, rozwijania i ulepszania naszych usług, produktów i ofert i/lub do badań rynku wewnętrznego i analiz statystycznych.
10.3
Panasonic zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie, w tym m.in. szczegółów kwalifikującego się sprzętu, poziomów członkostwa i korzyści, i może od czasu do czasu wprowadzać zmiany lub aktualizacje bez powiadomienia, dlatego należy zapoznać się z Witryna LPS okresowo. Jednak Panasonic dołoży wszelkich starań, aby informować i zwracać uwagę na wszelkie istotne zmiany warunków.
10.4
Jeżeli którykolwiek z warunków nie jest ściśle stosowany lub przestrzegany w dowolnym momencie, nie uniemożliwia to Panasonic podjęcia decyzji o ścisłym stosowaniu tego warunku lub jakiegokolwiek innego warunku w jakimkolwiek innym czasie.
10.5
Wszelkie usterki zidentyfikowane w wyniku usterki produktu innej firmy, takiego jak między innymi karty pamięci innych producentów, lampy błyskowe, baterie innych firm lub niestandardowe kable firmy Panasonic, nie będą objęte standardowymi warunkami programu LPS oraz naprawami podejmowanymi z terminami realizacji dla poziomu członkostwa członka.
10.6
Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych z jakiejkolwiek karty pamięci używanej w którejkolwiek z kamer zarejestrowanych w ramach programu LPS.
10.7
Niniejsze warunki podlegają prawu kraju, w którym mieszkasz. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wpływa na Twoje prawa jako konsumenta do powoływania się na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lokalnego.

ANEX 1 – Kraje uczestniczące

Kraje, które NIE znajdują się na tej liście, nie kwalifikują się do żadnych korzyści wynikających z członkostwa LPS.

Lista krajów oraz dostępność usług naprawczych i wypożyczających LPS w tych krajach będą od czasu do czasu aktualizowane. Panasonic zastrzega sobie prawo do zmiany listy krajów oraz dostępności usług naprawy i wypożyczenia LPS w tych krajach w dowolnym momencie bez powiadomienia. Członkowie LPS zamieszkali w dowolnym kraju niewymienionym w tej tabeli nie otrzymają korzyści związanych z naprawą i pożyczką LPS. Należy okresowo przeglądać listę krajów oraz dostępność usług naprawczych i wypożyczających LPS w tych krajach.

Kraj Usługi naprawy I wypożyczenia LPS
Austria Dostępne
Australia Niedostępne
Belgia Dostępne
Bułgaria Niedostępne
Kanada Dostępne (tylko BLACK & PLATINUM)
Chorwacja Niedostępne
Cypr Niedostępne
Czechy (do terminu w 3.16) Dostępne (do terminu w 6.4)
Dania Niedostępne
Finlandia Niedostępne
Francja Dostępne
Niemcy Dostępne
Grecja Niedostępne
Węgry Niedostępne
Islandia Niedostępne
Irlandia Dostępne
Włochy Dostępne
Japonia Dostępne (tylko BLACK)
Luxemburg Niedostępne
Malta Niedostępne
Holandia Niedostępne
Norwegia Niedostępne
Polska (do terminu w 3.16) Dostępne (do terminu w 6.4)
Portugalia Niedostępne
Rumunia Niedostępne
Rosja Niedostępne
Serbia Niedostępne
Słowacja (do terminu w 3.16) Dostępne (do terminu w 6.4)
Słowenia Niedostępne
Hiszpania Dostępne
Szwecja Dostępne
Szwajcaria Niedostępne
UK Dostępne
USA Dostępne (tylko BLACK & PLATINUM)

1.    „Niedostępne” oznacza, że usługi naprawy i wypożyczenia LPS nie są dostępne w tych krajach, jak określono w punkcie 5 i podlegają niniejszym Warunkom użytkowania.
2.    „Dostępne” oznacza, że usługi LPS w zakresie naprawy i wypożyczenia są dostępne w danym kraju w zależności od statusu członkostwa, jak określono w punkcie 4 i zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania.